UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - CAPE, GHP, GREAT & STEF

16:19 / 23 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

CaperioRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 241,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,4%.

GHPRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 220,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,8%.

Greater ThanRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 1,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,4 MSEK.

StendörrenRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 hyresintäkter om 99,4 MSEK samt ett förvaltningsresultat om 36,2 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 69,2 MSEK, motsvarande en överskottssgrad om 69,6%.