UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ARISE, BIOG, CEVI, CTT, KENH & PRIC

14:57 / 11 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AriseRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 127,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 53,6 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 61,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 46,6%

BioGaiaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 118,0 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 2,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 27,6%

CellaVisionRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 65,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 10,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,0%

CTT SystemsRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 48,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 10,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16,5%

KentimaRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2015/16 en nettoomsättning om 5,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,9 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal

PricerRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 188,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%