UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Aqeri & Opcon

14:52 / 19 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Aqeri: Remiums analytiker förväntar sig under H2 2015 (bolaget rapporterar halvårsvis) en nettoomsättning för perioden om 34,9 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,7 MSEK.

OpconRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 59,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 28% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9,1 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal om -3,1%Rapportdatum flyttat från 19/2 enligt pressmeddelande.