UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ANOD, ELEC, HMS, MSON & VITR

13:49 / 4 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 585,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 26,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 62,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6%

Electra GruppenRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 561,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,1%.

HMS NetworksRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 184,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.

MidsonaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 361,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 58,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

VitrolifeRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 188 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 37,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 47,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25%.