UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ALNX, AMAST, CONS, ELOS & EURO

17:03 / 24 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllenexRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 33,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15%

AmastenRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 hyresintäkter om 55,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 55,8% jämfört med samma period föregående år. Driftnettot förväntas uppgå till 26,4 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 47, 5%. Förvaltningsresultatet estimeras till 12,6 MSEK. 

ConsiliumNettoomsättningen under Q4 förväntas uppgå till 467 MSEK, vilket redan är kommunicerat av bolaget sedan tidigare. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 44,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,4%.

Elos MedtechRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 142 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 33,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%. 

EuroconRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 54,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,6%.