UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ALLG, AVEN, BOULE, BRIOX & DIOS

16:32 / 17 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllgonRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 25 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,0 MSEK.

AvensiaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 25 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -18,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5%

Boule DiagnosticsRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 85,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,7%.

BrioxRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 0,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,0 MSEK. 

DiösRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 hyresintäkter om 326,2 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 184,0 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 56,4%.