UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ADDT (Q3), FNOX, ITAB, JLT & TETY

16:04 / 8 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AddtechRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 2 016 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 171 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%

FortnoxRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 35 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15%

ITAB Shop ConceptRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 1 485 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 29% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 167 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,2%

JLT Mobile ComputersRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 20 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,1%

Tethys OilRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 222 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -28,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9%. Observera att bolaget redan publicerat sina intäkter för kvartalet, läs mer om det här.