UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - 2E Group, Bredband2 & Formpipe

14:13 / 9 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

2E GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 287 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 7,2 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 45,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,8%

Bredband2Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 97,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,5%

FormpipeRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 99,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,5%