UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Kommande bolagspresentationer hos Remium

14:44 / 1 februari 2016 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

REMIUM
KUNGSGATAN 12-14, 4tr
STOCKHOLM

O.S.A senast dagen innan. 

______________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, TORSDAG 11 FEBRUARI, 12:00 - 13:00

FORMPIPE - CHRISTIAN SUNDIN, VD
Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda i informationsflödet för företag, organisationer och myndigheter. Verksamheten sker inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket är det samlade namnet för affärssystem som hanterar informationsflödet inom ett företag. 
______________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION,  ONSDAG 17 FEBRUARI, 12:00 - 13:00

ENZYMATICA - FREDRIK LINDBERG, VD 
Enzymatica utvecklar och säljer medicintekniska produkter baserade på ett enzym från djuphavsfisk. Enzymaticas affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På så sätt bidrar bolaget till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande, vilket i sin tur kan ge positiva hälsoekonomiska effekter.
______________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, FREDAG 19 FEBRUARI, 12:00 - 13:00

SEAMLESS - PETER FREDELL, VD 
Seamless är ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för mobiloperatörer, banker, dagligvaruhandel och distributörer. Företaget har tre huvudsakliga produktområden, betalning med mobil i butik och online samt överföring av pengar mellan mobiler kallat SEQR, Seamless transaktionsväxel för mobiloperatörer, samt Seamless egna distributionsled av elektroniska produkter.
_____________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, MÅNDAG 22 FEBRUARI, 12:00 - 13:00

VBG GROUP - ANDERS BIRGERSSON, VD 
VBG GROUP:s affärsidé är att förvärva, äga och utveckla industriföretag med starka och diversifierade varumärken. Bolagets verksamhet är indelad i affärsdivisionerna Ringfeder Power Transmission, VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems vilka i sin tur omfattar ett antal olika varumärken som finns representerade världen över.
_____________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, ONSDAG 24 FEBRUARI, 12:00 - 13:00

CTT SYSTEMS - TORBJÖRN JOHANSSON , VD 
CTT är en teknikkoncern inom flygbranschen som utvecklar, tillverkar och säljer avfuktare och befuktare för flygplan. CTTs produkter är standard eller option hos både Boeing och Airbus och bolaget har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har 16 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 10 år på Cair™ och Crew Humidifiers.
_____________________________________________________________________

AFTERNOON TEA, ONSDAG 24 FEBRUARI, 14:30 - 15:30

STENDÖRREN - FREDRIK BRODIN , VD 
CTT är en teknikkoncern inom flygbranschen som utvecklar, tillverkar och säljer avfuktare och befuktare för flygplan. CTTs produkter är standard eller option hos både Boeing och Airbus och bolaget har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har 16 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 10 år på Cair™ och Crew Humidifiers.
_____________________________________________________________________

Elos Medtech aktieanalys introduce.seLUNCHPRESENTATION, TORSDAG 25 FEBRUARI, 12:00 - 13:00

ELOS MEDTECH - JOHANNES LIND-WIDESTAM , VD 
Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter som dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer.
_____________________________________________________________________

AFTERNOON TEA, TORSDAG 25 FEBRUARI, 14:30 - 15:30

VIGMED - HENRIK OLSEN, VD 
Vigmed är ett svenskt medicintekniskt bolag vars affärsidé går ut på att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Bolagets lösningar bygger på egenutvecklade säkra produkter med hög användarvänlighet och kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
_____________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, FREDAG 26 FEBRUARI, 12:00 - 13:00

AGORA - WILNER ANDERSON, VD 
Agora (A Group Of Retail Assets) är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i svenska regionorter. Fastighetsbeståndet utgörs av 13 fastigheter belägna på nio orter. Den sammanlagda ytan på det befintliga fastighetsbeståndet uppgår till cirka 125 500 kvm med ett hyresvärde om cirka 164 mkr och ett fastighetsvärde om cirka 1,8 mdkr. Ledningen i Agora har mångårig erfarenhet av fastigheter och detaljhandel.Styrelsen har i sin tur gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen samt arbete i noterade fastighetsbolag.

____________________________________________________________________

medica nord aktieanalys introduce.seLUNCHPRESENTATION, ONSDAG 9 MARS, 12:00 - 13:00

MEDICA NORD - JAKOB JOHANSSON, VD 
Medica Clinical Nord (Medica Nord), tidigare Scandinavian Clinical Nutrition, är en nordisk egenvårdskoncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter som avser öka människors livskvalitet och bidra till en bättre vardagshälsa. Medica Nord arbetar med innovation och kvalitet som ledord, såväl i utvecklingen av egna varumärken, som i urvalet av inlicensierade varumärken.

____________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, MÅNDAG 14 MARS, 12.00 - 13.00

ELLEN - CARINA PERSSON, VD 
Ellen är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar och säljer högkvalitativa intimhälsoprodukter, speciellt designade för kvinnans känsliga intimområde. Bolaget startade år 2000 och säljer sina produkter främst genom tio distributörer i Europa.
____________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, TISDAG 15 MARS, 12.00 - 13.00

MICROPOS MEDICAL - TOMAS GUSTAFSSON, VD 
Micropos Medical är ett svenskt medicintekniskt företag, grundat 2003, som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Varmt välkomna!