UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.51

14:09 / 23 december 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.

 


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Efter förra veckans Q2 rapport som överträffade våra förväntningar (läs vår senaste analys) och bröt trenden av negativ organisk tillväxt har vi låtit intervjua VD Ronny Siggelin. Han kommenterar utfallet i bolagets andra kvartal för det brutna räkenskapsåret 2016/17. Därefter svarar han på frågor om drivkrafterna bakom tillväxtökningen i kvartalet, anledningen till förbättringen av EBITDA-marginalen jämfört med Q2 ifjol och sekventiellt, samt berättar avslutningsvis om hur Maxkompetens skall nå det långsiktiga EBITDA-marginalmålet om 8%.


Analys Intervjuer Teknisk analys

Vigmed har tillsammans med sina distributörer i Sverige och Frankrike vunnit betydelsefulla och exklusiva upphandlingar i respektive land.

Upphandlingen i Sverige avser CLiP® Ported och CLiP® Winged produkter till Region Jämtland under en fyraårsperiod.

Upphandlingen i Frankrike avser SWiTCH produkter till en del sjukhus i Paris under en fyraårsperiod.

"Vi är glada att kunna delge marknaden information om vunna upphandlingar. Vi vet att våra produkter håller hög kvalitet och att vinna upphandlingar är ytterligare bevis att kunder delar denna syn. Den årliga omsättningen för Vigmed på dessa upphandlingar uppgår till 400-500 kSEK", säger VD Henrik Olsen.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vi har intervjuat Botnia Explorations VD Bengt Ljung som först berättar om resultaten från anrikningstest till LKU. Därefter svarar han på frågor om vad som har hänt senaste tiden ur ett miljöperspektiv, vad som är nästa steg för bolaget samt avslutningsvis hur det ser ut på lite längre sikt.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

DistIT förvärvar Septon Electronuc AB och Septronic AB (gemensamt Septon). Detta meddelades genom ett pressmeddelande i tisdags den 20:e december.

Septon är en ledande distributör av high-end ljud produkter inom högtalare, projektorer, media players, mikrofoner, sound mixer och olika trådlösa system i Sverige med huvudkontor i Göteborg. Produkterna är riktade mestadels till den professionella B2B-marknaden, men även till konsumenter. Septon är exklusiv distributör av kända varumärken som Harman Pro, Marantz och Klipsch. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte verksamheten ca 100 MSEK med ett redovisat rörelseresultat(EBIT) om ca 15 MSEK. Septon har under de fem senaste räkenskapsåren ökat sin omsättning med ca 50 % och uppvisat ca 11 % i rörelsemarginal i genomsnitt.

Hela pressmeddelandet går att läsa här.

Med anledning av förvärvet har vi även gett ut en ny analytikerkommentar där vi bland annat kommenterar dess potentiella effekter på bolaget. Läs hela analytikerkommentaren här.

"I och med att DistIT har en rörelsemarginal om cirka 3,9% för 2016 på våra estimat är förvärvet således marginalhöjande för koncernen som helhet och väntas enligt DistIT bidra med 0,5 SEK i EPS vilket även är vad vi har tagit hänsyn till i våra prognoser."


 

Analyser - Intervjuer - Teknisk analys

CTT Systems har fått en Zonal Drying™ beställning av Pobeda Airlines för 16 Boeing 737-800 flygplan, detta offentliggjordes i ett pressmeddelande i onsdags den 21:a december. Systemen kommer att installeras av Pobeda. Gällande listpris för de 16 ZD-systemen uppgår till 11,6 MSEK.  Leverans beräknas ske med start från april 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2017.

Läs hela pressmeddelandet här.

Nedan finner ni den senaste tekniska analysen som publicerades under förra veckan men fortfarande är aktuell.

Teknisk analys

Den långsiktiga trenden i CTT Systems är tydligt uppåtgående. MA50 noteras över MA200 sedan mars och aktien är upp hela 88% de senaste tolv månaderna.

Sedan den 22:a november har aktien befunnit sig i en rekyl och hade tappat som mest cirka 16% i fredags när den fann stöd vid MA50 (91,00 kr). I samband med detta vände även RSI upp över 50-nivån vilket indikerar att momentumet fortsatt är positivt.
Så länge kursen håller sig ovanför MA50 är det troligt att den tidigare toppen vid 108,00 kr kommer att testas. Ovanför denna nivå ligger nästa motstånd vid 127,2% fib-nivå (115,75 kr) samt 161,8% fib-nivå (125,50 kr).

Vid en eventuell punktering av MA50 finns det risk för att kursen kommer att testa botten från den nionde november som noteras på 80,25 kr.

Motstånd: 108,00 kr / 115,75 kr / 125,50 kr
Stöd: 91,00kr / 80,25 kr


 
Analys 
Intervjuer Teknisk analys

I förra veckan släppte Jays sin Q2-rapport för bolagets brutna räkenskapsår 2016/17 (läs den här), som visade minskade intäkter y/y. Vi följde denna vecka upp med en ny analys, baserad på perioden.

Här följer ett utdrag från den:

"Under det andra kvartalet minskade Jays intäkter med 30% y/y. Detta bland annat beroende på en fortsatt prispress men även på grund av att Nordenförsäljningen kom ned vilket delvis förklaras av krediteringar och återtagna produkter. Utöver intäktspåverkan har detta också lett till marginalpress, något som även förvärrats av det faktum att den starka amerikanska dollarn alltjämt pressar. Intäkterna i kvartalet uppgick till 10,0 MSEK (14,4) och med en bruttomarginal som sjönk till 28,6% (34,3) uppgick EBIT till -4,8 MSEK (-1,9). Då både intäkter och bruttomarginal kom in under våra estimat var även rörelseresultatet lägre än förväntat, trots en rörelsekostnadsbild i linje med förväntan. Den senaste tidens utveckling har urholkat bolagets likviditet och kassan uppgick vid kvartalet slut till 0,1 MSEK. Samtidigt uppges bolagets huvudägare vara villig att stötta bolaget med lån vid behov. För att kunna satsa fullt ut på kommande produkter och lanseringar bedömer vi, likt bolaget också kommunicerar i rapporten, att en likviditetsförstärkning krävs."

Läs hela analysen här.


 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys av börsens nuvarande värdering i sin artikelserie Peter kommenterar: Är börsen övervärderad?


 

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Ha en riktigt God Jul & Gott Nytt År!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com