UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.50

17:11 / 16 december 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


 I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


Nuevolution släppte ett pressmeddelande i måndags att man ingått ett viktigt strategiskt samarbete med det globala spanska läkemedelsföretaget Almirall angående Nuevolutions RORyt-hämmare för behandling av inflammatoriska hudsjukdomar och psoriasisartrit

Eduardo Sanchiz, VD för Almirall kommenterar: "Detta avtal med Nuevolution kommer göra det möjligt för oss att utveckla RORγt hämmare för behandling av dermatologiska sjukdomar och psoriasisartrit. Nuevolutions program inkluderar nya aktiva substanser ("NCE") med potential att bli en av de första i en ny klass av icke-stereoida antiinflammatoriska läkemedel. Vi är mycket nöjda med detta strategiska samarbete med Nuevolution, som stärker vår pipeline och tillför en extra tillväxtmöjlighet för Allmiral, när vi fortsätter att positionera oss som en ledande dermatologisk aktör. Det visar också på vår kontinuerliga strävan att ta in innovationer från de bästa aktörerna."

Vi släppte en analyskommentar på denna stora nyhet för bolaget, här följer ett utdrag ur den:

"Nuevolution har ingått ett avtal med Almirall kring bolagets RORyt-hämmare för behandling av inflammatoriska hudsjukdomar och psoriasisartrit. Avtalet är utformat så att Nuevolution erhåller en förskottsbetalning på 11,2 miljoner euro motsvarande ca 109 MSEK initialt. I samarbetsavtalet finns även vidare utvecklings- och regulatoriska milstolpsbetalningar på upp till 172 miljoner euro motsvarande ca 1,7 miljarder SEK. Om allt faller väl ut kan det även tillkomma ytterligare kommersiella försäljningsmilstolpar upp till 270 miljoner euro motsvarande 2,6 miljarder SEK. Nuevolution är dessutom berättigade att erhålla stegvis ökande royalties på eventuell framtida försäljning. Almirall kommer att ansvara för finansiering av de till tillkommande forskningen samt prekliniska, kliniska, regulatoriska och kommersiella aktiviteter. Almirall grundades år 1943 och är noterat på den spanska börsen. År 2015 hade Almirall en omsättning om 769 miljoner euro."

Läs hela kommentaren här.

Vi avser att återkomma inom kort med en uppdaterad analys. Vi planerar även att bjuda in bolaget på investerarpresentation hos Remium i samband med bolagets nästkommande rapport.


 

Efter att Doro meddelat att man sänkt sin rörelseresultatsprognos för 2016 samt att nuvarande VD kommer bytas ut har vår analytiker under veckan publicerat en uppdaterad analys av bolaget.

Doro sänker sin rörelseresultatprognos för 2016 och meddelar samtidigt att nuvarande VD kommer att lämna bolaget när en ersättare har hittats. Anledningen är att bolaget vill koncentrera ledningsgruppen till huvudkontoret i Lund. Doros nya prognos för 2016 är ett rörelseresultat om 61-71 MSEK, exklusive 21 MSEK i omstruktureringskostnader främst hänförliga till VD-bytet och stängningen av ett FoU-kontor i Frankrike. Bolagets tidigare prognos var ”något lägre än 95 MSEK” medan vårt senaste estimat för 2016 var 76 MSEK. Vi justerar, givet Doros nya prognos, ned våra förväntningar inför Q4 och väntar oss nu en justerad EBIT om 35 respektive 64 MSEK för Q4 och 2016. Vid sidan av engångskostnaderna förklaras den nedjusterade prognosen enligt ledningen av ett fortsatt högt kostnadsläge inom Doro Care. Givet den nuvarande höga kostnadsbilden väntar vi oss att nykundsintaget, vilket fortsatt väntas öka och då främst i H2, under 2017 inte räcker för att lyfta marginalen i den omfattning som vi tidigare hade räknat med. Således justerar vi ned våra resultatantaganden för 2017, där vi dock fortsatt räknar med marginalexpansion då ett förväntat starkt inflöde av nya abonnemang bör kunna ske till måttliga kostnadsökningar.

För helåret 2017e estimerar vi en nettoomsättning om 2247,3 MSEK samt ett rörelseresultat (EBIT) om 124,6 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5%.

Läs hela analysen här.


 

 

Spelbolaget Cherry meddelade i början av veckan att man kommer förvärva resterande del (51%)  av nätspelsbolaget ComeOn. Vi släppte kort därefter en analyskommentar på nyheten.

Nedan ser du ett kort utdrag:

"Cherry meddelade att man kommer att förvärva resterande 51% av ComeOn – något vi också utgått från i våra estimat. Affären görs till 10x ComeOn:s faktiska EBIT för 2016 men maximalt 280 MEUR varav 80 redan betalats."

Läs hela analyskommentaren här.

Cherrys VD Fredrik Burvall kom även förbi oss och spelade in en ny videointervju med anledning av nyheten.

Han berättar först om affären där bolaget förvärvar resterande del av ComeOn, vilka väsentliga synergier som finns och hur finansieringen av affären ser ut. Därefter svarar han på frågor om det finns någon annan del i Cherry-koncernen än nätspel som kan gå ännu bättre jämfört med läget i Q3 samt berättar avslutningsvis vad vi kan förvänta oss av Cherry under 2017. 

 


 

Teknisk Analys - USD/JPY

Trenden för USD/JPY har under större delen av 2016 varit negativ då valutaparet handlades under MA200 fram tills i november. Trots en mycket positiv kursutveckling efter etableringen över MA200 är paret fortfarande ner 5% för de senaste tolv månaderna.

Den senaste månadens kraftiga uppgång om nästan 15% verkar nu mattas av efter att kursen har testat ett viktigt motståndsområde i form av tidigare bottnar från 2015 mellan 115,98 $ och 116,24 $. Samtidigt noteras stochastic-indikatorn på översålda nivåer i veckografen och är nu på väg att vända nedåt.

I dagsgrafen noterar vi en negativ divergens i RSI-indikatorn sedan den 25:e november och att MACD har korsat nedåt sedan några dagar tillbaka. Detta kan tolkas som att styrkan i uppgången börjat avta rent tekniskt och det kan vara dags för en rekyl.

Närmsta stöd finner vi vid 107,49 $ i form av den tidigare toppen från 21:a juli samt MA200 på 106,45 $ och slutligen årets lägsta notering vid 99,54 $.
Skulle paret å andra sidan lyckas etablera sig över 116,24 $ är det ett tecken på fortsatt styrka och kan generera ett test av toppen från 2015 på 125,85 $.

Motstånd: 115,98-116,24 $ / 125,85 $
Stöd: 107,49 $ / 106,45 $ / 99,54 $

 


 


Vi släppte en analysuppdatering på Diös, med uppdaterade estimat, med anledning av bolagets förvärv av en stor fastighetsportfölj från Castellum (läs bolagets PM här från 22 nov).

Här följer ett kort utdrag:

"Diös ingick i slutet av november avtal om att förvärva en stor fastighetsportfölj om 4,5 Mdr SEK från Castellum med beräknat tillträde 1 februari 2017. Portföljen är till 90% kontor och butiker där resterande del är hänförligt bostäder och industri/lager. Fastigheterna är fördelade i Umeå (43%), Luleå (34%) och Sundsvall (23%) vilket vi ser som positivt då vi tidigare har argumenterat för att dessa städer är attraktiva att förvärva i då de alla har en positiv befolkningstillväxt."

Läs hela analysuppdateringen med de nya estimaten här.


Nyckeltalsscreening - Småbolag med lågt P/S-tal och hög tillväxt (2016e)

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram småbolag hos Introduce som har ett P/S-tal om högst 1,5x och en omsättningstillväxt om minst 25%, baserat på Remiums prognoser för helåret 2016. Vi har sorterat både utifrån lägst P/S-tal och utifrån högst omsättningstillväxt, enligt ovanstående parametrar.  Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

 


 

Sectra släppte sin Q2-rapport i måndags i bolagets brutna räkenskapsår 2016/17, läs den här.

Vi publicerade kort därefter en analys på rapporten, se inledningen från den här: 

"Omsättningen uppgick under det andra kvartalet till 275 MSEK (264) motsvarande en tillväxt om 4% jämfört med samma kvartal föregående år, vilket var i linje med våra estimat. Justerat för valutaeffekter uppgick omsättningsökningen till 4,6%. EBIT kom in 15% bättre än våra förväntningar och uppgick till 46,4 MSEK (32,1). Avvikelsen var främst hänförlig till lägre externa kostnader samt högre aktiveringar. Räknat på R12M uppgick EBIT-marginalen till 16,6%, vilket var högre än bolagets finansiella mål om en rörelsemarginal överstigande 15%. Valutakursfluktueringar, främst försvagningen av det brittiska pundet påverkade resultatet negativt med -2,1 MSEK." 

Läs hela analysen här.

VD Torbjörn Kronander spelade in en kort intervju om rapporten, där han berättar kort om kvartalet, han beskriver utvecklingen inom IT Solutions och dess rörelsemarginal samt hur man inom Secure Communications ser stora möjligheter inom kritisk infrastruktur. Avslutningsvis beskriver han han bolagets valutaberoende. 


 

I torsdags släppte Maxkompetens sin Q2-rapport för det brutna räkenskapsåret 2016/17 som överträffade våra prognoser, läs rapporten här.

Samma dag släppte vi en analytikerkommentar och dagen efter en analys på rapporten, här följer ett utdrag ur den:

"Omsättningen uppgick till 43,0 MSEK (35,4) motsvarande en tillväxt om 22% jämfört med samma kvartal ifjol. Vi uppskattar att merparten av ökningen var hänförlig till förvärv. Vår prognos var 40,6 MSEK. Efter flertalet kvartal av uppskattningsvis negativ organisk tillväxt, bland annat till följd av två förlorade storkunder, hade vi väntat oss en fortsatt svag utveckling. Tillsynes har bolaget nu lyckats kompensera för de två storkunderna samt därtill adderat ytterligare tillväxt. I samband med föregående rapport meddelade ledningen att de anser att bolaget, i och med de förvärvade verksamheterna, har en plattform redo för tillväxt. Dock är det som brukligt vanskligt att dra för stora slutsatser av ett enskilt kvartal men Q2-rapporten pekar tydligt i rätt riktning."Läs hela analysen här.

Vi planerar att spela in och publicera en ny videointervju med bolagets VD Ronny Siggelin under nästa vecka.


 


Lammhults Design Group meddelade på fredagen att man förvärvar Morgana AB, läs nyheten här

Vi släppte kort därefter en analytikerkommentar på nyheten, se ett kort utdrag här nedan:

"Lammhults Design Group gör idag sitt tredje förvärv under 2016 och utökar sin position inom akustikprodukter. För närmare 46 MSEK förvärvas Morgana, ett bolag som utvecklar lösningar för kontor och offentliga miljöer. Sortimentet består bland annat av möbler, glaspartier samt ljudabsorbenter och produktion sker i Bodafors i Småland, tillika huvudkontor. Öppna landskap inom kontor och offentliga miljöer är för närvarande en trend och bolagets produktutbud avspeglar denna väl."

Läs hela kommentaren här.


 Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist har varit produktiv denna vecka och skrivit tre artiklar i sin artikelserie Peter kommenterar: 

Är Sverige=USA? 2016-12-16
Var är deflationen? 2016-12-15

Hur högt kan dollarn stiga? 2016-12-12


 

Kommande investerarpresentationer

Funcom, 20/12 12:00 FULLSATT (maila till event@remium.com för plats på reservlista) 

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com