UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.49

16:59 / 9 december 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


 

I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


I veckan har våra analytiker kommenterat kvartalsrapporterna från följande bolag. Klicka på bolagsnamnet för att läsa kommentarerna.

Clavister

Lovisagruvan

Moberg Pharma


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Moberg Pharma överväger ett förvärv av ett varumärke från Prestige Brands och utreder förutsättningarna för att göra en riktad nyemission av aktier. Detta meddelades i ett pressmeddelande i tidsags, den sjätte december. Hela pressmeddelandet går att läsa här. Nedan följer ett kort utklipp.

"Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") (OMX: MOB) överväger att förvärva DermoPlast®, ett väletablerat receptfritt varumärke i USA, från Prestige Brands-koncernen. Om förvärvet genomförs kommer köpeskillingen att uppgå till 47,6 MUSD plus lagervärde. Moberg Pharma har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 18 maj 2016, uppdragit till Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för en riktad emission av upp till 2 843 504 aktier genom ett så kallat "accelererat book-building"-förfarande i syfte att delfinansiera ett eventuellt förvärv. Därutöver avser Moberg Pharma finansiera återstoden av köpeskillingen med tillgängliga likvida medel samt genom att utöka Bolagets utestående obligationslån."

VD Peter Wolpert kommenterar i intervjun nedan förvärvet av DemoPlast i USA och hur det passar in i Moberg Pharma. Vidare beskriver han vilka synergier och tillväxtmöjligheter som finns samt hur bolagets finansiella ställning ser ut efter förvärvet.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

I tisdags meddelades genom ett pressmeddelande att Jörgen Lantto föreslås ingå i myFCs styrelse samt investera i myFC. Hela pressmeddelandet går att läsa här.

"Valberedningen samt styrelsen i myFC Holding AB, har meddelat att de under den extra bolagsstämman den 21 december 2016, kommer att biträda förslaget att välja in Jörgen Lantto som ny ledamot i myFC Holding ABs styrelse. Styrelsen biträder även förslaget om att emittera högst 263 158 aktier genom en riktad nyemission till Jörgen Lantto, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 15 389,36 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom bolaget tillförs 5 Mkr kronor före emissionskostnader."


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

"Genom sitt japanska dotterbolag har BioGaia tecknat två nya exklusiva distributörsavtal för Japan med Nippon Kabaya Ohayo Holdings Inc. Ett för försäljning av färdiga probiotiska kosttillskott med Lactobacillus reuteri och ett för användning av Lactobacillus reuteri som ingrediens i livsmedel. Lanseringar är planerade till 2017."

Detta meddelande bolaget i ett pressmeddelande i måndags den femte december. Läs hela pressmeddelandet här.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vår analytiker har givit ut en uppdaterad analys av bolaget, nedan följer en kort sammanfatting. Du kan läsa hela analysen här.

Bättre än väntat
"Nettoomsättningen under Q2 2016/17 uppgick till 222 MSEK (200) vilket motsvarade en ökning om 11% jämfört med samma kvartal ifjol. Bolaget hade sedan tidigare kommunicerat att resultatet skulle vara lägre än under föregående år. EBITDA-resultatet uppgick till 6,1 MSEK jämfört med 18,2 MSEK under fjolåret. Huvudanledningen till vinstminskningen var hänförligt till att Pharma Trading sålt delar av varulagret som närmade sig inkurans. Omsättningen kom in enligt våra förväntningar medan resultatet blev något bättre. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades jämfört med föregående år. Förbättringen berodde på lagerutförsäljningen som har minskat rörelsekapitalbindningen. Efter slutet av det andra kvartalet förvärvades ytterligare 9% av Unimedic, MedCap äger numera 99,1% av bolaget." 

 


 

Rapportkalender v.50

 


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

VI har intervjuat VD Fredrik Lidjan som bland annat berättar om Q3 och aktiviteten i bolagets pågående projekt smat förvärvet av Stinsen köpcentrum som görs tillsammans med Alecta.


 

Kommande investerarpresentationer

Funcom, 20/12 12:00 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vi har under veckan publicerat en ny analys av Lovisagruvan där vi fått justera våra estimat efter utökat avtal. Läs hela analysen här.

Ökat malmlager och god kostnadskontroll
"Produktionen har under tredje kvartalet fortlöpt enligt plan. Samtlig produktion i kvartalet har lagrats upp och utgående balans på malmlagret uppgår till 25.600 ton per den 30:e september. Omsättningen uppgick till 0,2 MSEK (9,7 MSEK) hänförbart till slutavräkning från föregående kvartal och EBIT uppgick till 1,5 MSEK (-1,6 MSEK). Rörelseresultatet innefattar en EO-intäkt om 3,6 MSEK (redovisas som negativ kostnad) och avser en återföring av anrikningskostnader, justerat rörelseresultat uppgår således till -2,1 MSEK."


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Boule Diagnostics meddelade idag att man vunnit två betydande offentliga upphandlingar i Egypten om totalt 200 hematologisystem. Man kommer börja leverera instrumenten i december 2016. Hela pressmeddelandet finns att läsa här.

"Den stora egyptiska marknaden är mycket intressant för Boule och vår bedömning är att vi kan fortsätta att växa och ta marknadsandelar där. Vi är självklart mycket glada över att våra framgångar inom offentliga upphandlingar fortsätter, eftersom det bekräftar att efterfrågan på våra högkvalitetsprodukter ökar," säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.


 Teknisk analys Euro Stoxx 50

Introduce.se försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som framkommer i bolagens egna tekniska analyser.


Den långsiktiga trenden har under större delen av de senaste tolv månaderna varit negativ för Euro Stoxx 50 indexet. Från årsskiftet 2015/2016 fram till februari föll kursen med hela 24% innan den fann stöd vid 2672,7 €. Därefter fick vi en rekyl och sedan testades stödnivån återigen i juni månad vilket resulterade i en dubbelbotten.

I augusti testades MA200 vid 3046,00 € efter att indexet studsat upp från sin dubbelbotten på 2672,7 € varpå en konsolidering tog vid. Kursen började konsoliderade runt MA200 (mellan nivåerna 2923,00 € och 3110,00 €) och i slutet av september korsade MA50 över MA200 vilket var en indikation på att trenden kanske var på väg att vända uppåt igen.

Nu har konsolideringen varat i cirka fyra månader och idag öppnade indexet upp med ett gap ovanför konsolideringens högsta notering och ser ut att stänga dagen starkt samtidigt som MACD signalerar ett tilltagande momentum. Så länge kursen befinner sig över 3110,00 € är detta ett tydligt tecken på teknisk styrka och kan tolkas som en bekräftelse av att den långsiktiga trenden har vänt.

Närmsta motstånd finner vi i form av 50% fib-nivå för hela nedgången sedan 2015 som noteras på 3254,50 € samt 61,8% fib-nivå vid 3391,80 €.
På nedsidan utgör taket för den tidigare konsolideringen (3110,00 €) ett viktigt stöd och om den nivån skulle punkteras finns det risk för att kursen faller ner till MA50 (3036,10 €) eller MA200 (2996,00 €) igen.

Motstånd: 3254,50 € / 3391,8 €
Stöd: 3110,00 € / 3036,10 € / 2996,00 €

 


 

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com