UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.48

17:01 / 2 december 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


I veckan har våra analytiker kommenterat aktuella kvartalsrapporter/pressmeddelanden från följande bolag. Klicka på bolagsnamnet för att läsa kommentarerna.

Cavotec

Kontigo Care

RusForest


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

I måndags meddelade myFC genom ett pressmeddelande att man integrerar sin JAQ-bränslecell direkt i smartphones. Nedan följer ett kort utklipp från pressmeddelandet, medan hela meddelandet går att läsa här.
Under torsdagen meddelades även att man tecknat ett tvåårigt försäljnings- och distubitionsavtal för bränslecellsladdaren JAQ med Kinas ledande mobildistributör Telling Communication. Genomförs affären är den värd cirka 430 MSEK.

"myFC meddelar att man idag är först i världen med att visa upp en fullt fungerande iphone 7 och en Samsung Galaxy S7 med integrerade bränsleceller. Telefonerna drivs av myFCs patenterade bränsle baserat på vanligt vatten och salt. Tekniken har tidigare enbart demonstrerats och sålts som fristående produkter, så som i bränslecells-laddaren JAQ och hybridbränslecellen PowerTrekk."


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Kontigo Care har kommit med sin Q3 rapport och våra analytiker har i samband med detta givit ut en uppdaterad analys av bolaget. Läs hela analysen här.

Ökande intäkter, men i lägre takt än väntat
"Kontigo Care uppvisade i kvartalet en marginell sekventiell intäktsökning som var under vår prognos. Våra förväntningar var intäkter om 0,29 MSEK, medan utfallet blev 0,23 MSEK. Bolaget lyckades dock med ett bättre rörelseresultat än vad vi förväntade oss, då framförallt externa kostnader positivt avvek från prognos. Den lägre kostnadsbilden är delvis hänförlig till sommarmånader som i regel är billigare för personalintensiva företag. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 MSEK. Av dessa utgjorde 9,27 MSEK minskning av kortfristiga skulder, vilket gör att kvartalet särskiljer sig och vi förväntar oss framgent ett normaliserat kassaflöde från den löpande verksamheten."

Vi har även intervjuat VD Henrik Nordlindh som bl.a sammanfattar det tredje kvartalet och berättar om den nya versionen av TripleA.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

2E Group har i veckan gått ut med en vinstvarning inför fjärde kvartalet, de bedömer att resultatet kommer in 12-16 MSEK lägre än motsvarande period förra året. Våra analytiker har kommit med en uppdaterad analys men väljer att inte ändra estimaten för 2017 och 2018. Läs hela anlysen här.

Vinstvarnar inför Q4
"I den förra rapporten kommunicerade bolaget att resultatet för det fjärde kvartalet kommer att ligga i nivå med, eller strax under, föregående år. På grund av ett resultattapp hänförligt till framförallt affärsområdena Live Entertainment och Venues tvingas man revidera och vinstvarnar inför Q4. Bolagets nya bedömning är att resultatet för det fjärde kvartalet landar kring 12-16 MSEK lägre än under motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till 42,1 MSEK."


 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys av BNP-tillväxten i sin artikelserie Peter kommenterar: Lurig BNP-tillväxt


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vi har under veckan publicerat en ny analys av Opus Group som dubblade marginalen i Sverige under det tredje kvartalet. Hela analysen läses här.

"Opus tillväxt var 8,7% y/y i Q3 varav 8,6% organiskt. Intäkterna kom in strax över vårt estimat. Justerat för uppstartskostnader var EBITDA 89 MSEK (78), motsvarande 21,2% (20,2) marginal. Tillväxten i justerad EBITDA om 14% var starkt driven av en dubblad marginal i Sverige. Under kvartalet ökade snittmarknadsandelen i Sverige något, till 27,9%. Detta, tillsammans med effektiviseringar och prishöjningar ledde till en marginal om 22% (11) samtidigt som intäkterna växte med 9%. Marginalen var långt över vårt estimat. Samtidigt ska det betonas att Sverige står för mindre än en tredjedel av rullande EBITDA, en andel vi bedömer minskar framöver med internationell expansion. Internationellt var marginalen 24,7% (25,5) och då har vi ej justerat för de runt 10 MSEK bolaget tagit i samband med expansionen i Latinamerika. Anledningen till EPS-missen var bl.a. en skattejustering för tidigare perioder i USA, av engångskaraktär."

 


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

I måndags meddelade Gaming Corps i ett pressmeddelande att tidigare VID Nicklas Dunham lämnar sin befattning med omedelbar verkan då bolaget valt att fokusera sin verksamhet till Austin, Texas.

Vi har även kommit med en ny analys av bolaget där vi skruvat ned våra estimat och kommenterar verksamhetens strategiförändringar. Klicka här för att läsa hela analysen.

Fortsatt svag utveckling för The Descendant
"Vi hade inga större förhoppningar på kvartalets intäkter då mottagandet av The Descendant från spelarhåll hittills varit något ljummet, om än mer omtyckt från kritikerhåll. Intäkterna i kvartalet uppgick till 62 000 SEK (4 000) och med rörelsekostnader uppgående till 10,8 MSEK (7,6), vilket var högre än vad vi hade räknat med landade EBIT på -10,7 MSEK (-4,5). Hittills har fyra av fem episoder släppts. Den sista episoden kommer att regisseras av den amerikanska regissören Frank Coraci. Bolaget har tecknat ett stort antal distributörsavtal avseende The Descendant."


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Efter förra veckans Q3 rapport har vår analytiker under denna vecka givit ut en ny analys av bolaget, läs den här.

Händelserikt kvartal
"Under och efter perioden rapporterade Brighter flera nyheter. Man annonserade i augusti att man var i slutförhandlingar med operatörer i Thailand och Indonesien och i slutet av november slöt man ett avtal med Indosat Ooeredoo för lansering på den indonesiska marknaden. Man meddelade även efter perioden att man fusionerar det icke-konsoliderade jDome med Bestic® och planerar att notera det i ett separat bolag. Sammanfattningsvis är aktiviteten i bolaget fortsatt hög och man lyckas binda önskvärda avtal för att möjliggöra Actistes lansering utanför Sverige."

Vi har även låtit VD Truls Sjöstedt kommentera kvartalet i en intervju, där han också svarar på frågor om marknadsföringsplanen för Actiste under H2 2017.

 


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Magnolia förvärvar fastigheten Stinsen 2 i Sollentuna tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Detta meddelades under torsdagen i ett pressmeddelande. Läs hela meddelandet här.

Vi har även publicerat en uppdaterad analys av bolaget där vi räknar med en högre utvecklingstakt framgent. Hela analysen läses här.

Vi kommer under nästa vecka publicera en intervju med VD Fredrik Ledjan där han bland annat får kommenterar det tredje kvartalet och berätta om förvärvet av Stinsen köpcentrum.

"Med en uppdaterad projektportfölj och flera nya verksamhetspåverkande händelser förändras våra estimat markant. Vi tror att Q4 blir tämligen händelsefattig, med tidigare förväntade försäljningar flyttade till 2017. Dock räknar vi med över 3300 sålda bostäder under 2017, varav cirka 2900 avser befintlig projektportfölj och strax över 400 stycken är hänförligt ramavtalet med Slättö, vilket innebär en förhöjd osäkerhet i estimaten. Detta på grund av att ramavtalet avser cirka 2800 bostäder där byggrätter är ännu ej förvärvade. Under prognosperioden har vi räknat med att 25% av dessa realiseras. Successivt räknar vi även med att Magnolia Bostad avyttrar en högre andel bostadsrätter än vad som sker för närvarande."


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Under fredagen har vår analytiker givit ut en ny analys av SinterCast. Nedan följer ett kortare utdrag, medan hela analysen kan läsas på svenska här och engelska här.

Maskinförsäljning drev tillväxten
"Sintercast presenterade sin Q3 rapport som kom in med en omsättning 30 % över förväntan och blev 23,8 MSEK (20,6). Produktionen mätt i motorekvivalenter i årstakt var visserligen oförändrad på nivån 2,0 miljoner i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. Däremot var antalet levererade mätkoppar på rekordnivån 50 900 st (36 900) en ökning om 40 % jämfört med samma kvartal föregående år, vilket gjorde att intäkterna inom serieproduktion steg till 17,4 MSEK (15,3). Den stora avvikelsen var i levererad utrustning som i kvartalet var 5,9 MSEK (5,0), efter leverans av System 3000 Plus till Teksid do Brazil. Vi hade bara räknat med intäkter från detta område om 2,0 MSEK. Rörelseresultatet var likaså starkare än våra förväntningar och steg till 11,2 MSEK (7,1) motsvarande en rörelsemarginal om 47,1 % (34,5)."


 

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com