UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Teknisk analys Euro Stoxx 50 - Positivt utbrott efter fyra månader lång konsolidering

17:14 / 7 december 2016 Article

Introduce.se försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som framkommer i bolagens egna tekniska analyser.


Den långsiktiga trenden har under större delen av de senaste tolv månaderna varit negativ för Euro Stoxx 50 indexet. Från årsskiftet 2015/2016 fram till februari föll kursen med hela 24% innan den fann stöd vid 2672,7 €. Därefter fick vi en rekyl och sedan testades stödnivån återigen i juni månad vilket resulterade i en dubbelbotten.

I augusti testades MA200 vid 3046,00 € efter att indexet studsat upp från sin dubbelbotten på 2672,7 € varpå en konsolidering tog vid. Kursen började konsoliderade runt MA200 (mellan nivåerna 2923,00 € och 3110,00 €) och i slutet av september korsade MA50 över MA200 vilket var en indikation på att trenden kanske var på väg att vända uppåt igen.

Nu har konsolideringen varat i cirka fyra månader och idag öppnade indexet upp med ett gap ovanför konsolideringens högsta notering och ser ut att stänga dagen starkt samtidigt som MACD signalerar ett tilltagande momentum. Så länge kursen befinner sig över 3110,00 € är detta ett tydligt tecken på teknisk styrka och kan tolkas som en bekräftelse av att den långsiktiga trenden har vänt.

Närmsta motstånd finner vi i form av 50% fib-nivå för hela nedgången sedan 2015 som noteras på 3254,50 € samt 61,8% fib-nivå vid 3391,80 €.
På nedsidan utgör taket för den tidigare konsolideringen (3110,00 €) ett viktigt stöd och om den nivån skulle punkteras finns det risk för att kursen faller ner till MA50 (3036,10 €) eller MA200 (2996,00 €) igen.

Motstånd: 3254,50 € / 3391,8 €
Stöd: 3110,00 € / 3036,10 € / 2996,00 €