UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag med hög tillväxt och lågt P/S-tal (2016e)

16:35 / 12 december 2016 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram småbolag hos Introduce som har ett P/S-tal om högst 1,5x och en omsättningstillväxt om minst 25%, baserat på Remiums prognoser för helåret 2016. Vi har sorterat både utifrån lägst P/S-tal och utifrån högst omsättningstillväxt, enligt ovanstående parametrar.  Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.