UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 (2016/17) - Sectra

13:58 / 9 december 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Sectra: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016/17 en nettoomsättning om 275,2 MSEK, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 4% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 40,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.