UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 2016/17 - Maxkompetens

13:15 / 14 december 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Maxkompetens: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016/17 en nettoomsättning om 40,6 MSEK, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 14,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,2%.