UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 2016/17 - Jays

14:09 / 15 december 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.
Jays: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016/17 en nettoomsättning om 14,4 MSEK, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 0,6% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,0 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.