UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.51

10:43 / 27 december 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

2E Groups affärsområdeschef för Live Entertainment, Jan Andersson, har genom närstående rapporterat en försäljning av 15 000 aktier till kursen 18,5 kr per aktie.

I Atrium Ljungberg fortsätter storägaren Johan Ljungberg att rapportera transaktioner både via Tagehus Holding AB samt privat. Under förra veckan avyttrade Tagehus Holding 380 000 aktie till kursen 135 kr per aktie samtidigt som man redovisade ett köp om 20 000 aktier till kursen 138 kr per aktie.. Johan Ljungberg rapporterade även in ett köp om 180 000 aktier till kursen 180 kr per aktie.

Boule Diagnostics storägare Bengt Julander har sålt 1 795 aktie till kursen 301,65 kr per aktie. Vid senaste kvartalsskiftet ägde Bengt Julander 471 000 aktier i bolaget.

Stephen Schmidt som är Vice President Sales Enterprise i Clavister har avyttrat 4 500 aktier till kursen 46 kr per aktie.

Doros tillförordnade styrelseordförande Johan Andsjö har under förra veckan köpt 54 000 aktier i bolaget till kursen 46,7 kr per aktie.

FastPartners styrelseledamot Lars Wahlqvist har sålt 905 aktier till priset 138 kr per aktie.

I Fortnox har Stefan Karlsson, styrelseledamot Nox Finans, sålt 5 500 aktier till kursen 30 kr per aktie.

I GHP Speciality Care har Philip Delborn, finanschef, köpt 10 000 aktier till kursen 10 kr per aktie.

I Jays har styrelseledamoten Håkan Larsson köpt totalt 828 771 aktier uppdelat på fyra transaktioner till en genomsnittkurs om 1,13 kr per aktie.

I Orasolv har styrelseledamot Marianne Westerlund köpt totalt 2 015 888 aktier under förra veckan. Även nytillträdande VDn Michael Lagerbäck har köpt 400 000 aktier.

I Pricer har styrelseledamot Bo Kastensson köpt 50 000 aktier till kursen 8,94 kr per aktie.

Proacts norgechef Eirik Pedersen har sålt 2 647 aktier till kursen 140,37 kr per aktie.

I Sectra har Jakob Algulin som sitter i koncernledningen såld 2 300 aktier till kursen 127,69 kr per aktie.

I Vitec har Kjell Hedström, controller, sålt 6 870 aktier till kursen 72 kr per aktie.