UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.50

11:00 / 19 december 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Atrium Ljungberg: Styrelseledamot och storägare Johan Ljungberg har via Tagehus Holding AB utökat innehavet och köpt 175 656 aktier till priset 134,00 kr per aktie.

eWork GroupSite director Peter Lundahl har köpt 1 200 aktier till priset 75,50 kr per aktie.

Medica NordCOO Erin Worall har köpt 151 000 aktier till priset 0,43 kr per aktie.

myFCStyrelseordförande Carl Palmstierna avyttrade 300 000 aktier till priset 14,00 kr per aktie.

NolatoStyrelseledamot Dag Andersson köpte 3 000 aktier till priset 255,00 kr per aktie.

RailcareStyrelseledamot Robert Brännström sålde 7 000 aktier till priset 132,70 kr per aktie. Även Håkan Pettersson, affärscontroller, sålde 1 000 aktier till priset 133,75 kr per aktie.

RusForestVD Andreas Börjesson sålde 50 000 aktier till priset 2,12 kr per aktie.

SectraUtvecklingschef Per Andersnäs förvärvade totatalt 400 aktier till ett genomsnittspris på 128,00 kr. Även ekonomichef Mats Franzén köpte 250 aktier till priset 127,00 kr per aktie. Research director Claes Lundström sålde däremot 3 000 aktier till priset 127,00 kr per aktie.

SwedolVD Clein Johansson Ullenvik sålde 40 000 aktier till priset 26,52 kr per aktie.

TrentionStyrelseordförande Mats Gabrielsson köpte totalt 1 429 aktier till genomsnittspriset 53,83 kr.