UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.48

10:31 / 5 december 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Kontigo Care: VD Henrik Nordlindh förvärvade 150 000 aktier från bolagets huvudägare och grundare Daniel Benitez till priset 3,90 kr per aktie. Efter transaktionen äger Henrik Nordlindh 300 000 aktier och Daniel Benitez 1 464 087 akiter. Läs pressmeddelandet om transaktionen här.

OrasolvStyrelseledamot Bertil Haglund har köpt 5 000 000 aktier av styrelseledamot Peter Nilsson till priset 0,42 kr per aktie. Efter transaktionen äger Haglund 20 167 751 aktier, motsvarande 10,68% av kapital och röster. Läs pressmeddelande om transaktionen här.

ProactStyrelseledamot Eva Elmstedt har köpt 500 aktier till priset 133,50 kr per aktie.

SJR: Vice VD Fredrik Lidberg har sålt totalt 9 568 aktier till genomsnittspriset 37,10 kr per aktie.

SportamoreStyrelseledamot Mariette Kristensson har köpt 800 aktier till priset 72,50 kr per aktie.