UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.46

17:36 / 18 november 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


I veckan har våra analytiker kommenterat aktuella kvartalsrapporter/pressmeddelanden från följande bolag. Klicka på bolagsnamnet för att läsa kommentarerna.

Caperio

Elverket Vallentuna

Opus Group

Seamless

Swedencare


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vår analytiker har kommit med en uppdaterad analys av ITAB, hela anlysen kan läsas här.

"För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 1353 MSEK (1389), motsvarande en negativ tillväxt om 2,6%. Storbritannien, Centraleuropa och Östeuropa utvecklades bättre än föregående år medan Skandinavien, Beneluxområdet och belysningsverksamheten gick sämre. Valutamässigt var det i stort sett bara GBP som förändrats sedan motsvarande period föregående år, ned 15%. Således stor påverkan, men Brexit har ännu inte påverkat då Storbritannien, i lokal valuta, gjorde ett av sina bästa kvartal. Bruttomarginalen fortsatte att öka till 29,2% (29) vilket visar på att ITABs långsiktiga effektiviseringsarbete ger resultat. Rörelseresultatet minskade till 147 MSEK (168), således en rörelsemarginal om 10,9% (12,1) vilket motsvarade våra förväntningar om 150 MSEK och 10,8%. Vi misstänkte att belysningsverksamheten även skulle utvecklas något sämre under Q3 och då belysning är marginalhöjande för koncernen försämrades rörelsemarginalen."

I samband med Q3 rapporten intervjuade vi VD Ulf Rostedt som sammanfatter kvartalet. Se intervjun nedan.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vi har intervjuat VD David Dahlgren som sammanfattar det tredje kvartalet och svarar på frågor om bolagets höga renoveringstakt.

Under veckan publicerade vi även en ny teknisk analys på Amasten.

Rörelsen från toppen och ner till MA200 liknar en ABC-rekyl som är ett EWT-mönster och enligt EWT:s tolkningssätt bör således kursen vända upp härifrån. 
I samband med testet av MA200 uppvisades även en positiv divergens i RSI-indikatorn vilket ökar sannolikheten för en vändning uppåt. Närmsta motstånd finner vi vid MA50 (3,86 kr) och en etablering över det medelvärdet skulle kunna resultera i ett test av toppen vid 4,15 kr.

Om aktien fortsätter ned under MA200 noteras första stödnivån på 3,16 kr och sedan 3,00 kr.

Motstånd: 3,86 kr / 4,15 kr
Stöd: 3,38 kr / 3,16 kr / 3,00 kr


 

Tisdag 22 november 2016 
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 

Stockholm

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från sex mycket intressanta bolag i olika sektorer som presenterar sin verksamhet och vision. Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Kapitalmarknadsdagen är kostnadsfri.

Anmälan görs via länken nedan senast den 15 november.

PROGRAM

09.00 - 10.00   Probi  - Peter Nählstedt, VD

09.45 - 10.30   Lammhults Design Group  - Fredrik Asplund, VD

11.00 - 12.00   Midsona  - Peter Åsberg, VD

12:00 - 13:00  Lunch

13.00 - 14.00   Swedencare  - Håkan Lagerberg, VD

14.00 - 15.00   BioGaia  - Axel Sjöblad, VD

15.00 - 16.00   Pricer  - Charles Jackson, tf VD


Läs hela inbjudan här.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Bolaget får Zonal Drying™ order till fem Boeing 757 samt tre Boeing 767 flygplan. Hela pressmeddelandet kan läsas här.

"CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av AZUR Aviation i Turkiet  för 5  Boeing 757-200 och 3 767-300 flygplan. Systemen installeras själva av AZUR Aviation. Gällande listpris för de 8 ZD systemen uppgår till knappt 7 MSEK. Leverans beräknas starta under slutet av 2016 för att slutföras under 2017. Ordern kommer intäktsföras under 2016-2017."

Efter ett rekordkvartal som presenterades i förra veckans Q3 rapport har vår analytikern nu givit ut en uppdaterad analys av bolaget. Nedan följer en kort sammanfattning medan hela analysen går att läsa här.

Ännu ett rekordkvartal
"CTTs omsättning fortsätter att öka snabbt. I Q3 ökade omsättningen valutarensat med 34% till 58,6 MSEK (44,3), vilket var en ännu högre tillväxttakt än tidigare kvartal under året. Eftermarknadsförsäljningen fortsätter som beräknat att bli allt viktigare för CTT och svarade för över 30% av omsättningen. Ett litet lager av luftfuktardynor hos den störste eftermarknadsdistributören gör dock att kvartalets eftermarknadsförsäljning blev extraordinär. Den höga andelen av denna typ av försäljning bidrog till att rörelsemarginalen uppgick till hela 21,7% (13,8) i kvartalet. Det var något bättre än vi förväntat. Längre betalningstider från Boeing och stora investeringar gjorde att kassaflödet blev svagt negativt. "


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Efter förra veckans Q3 rapport där Moberg visade på en stark organisk tillväxt och väsentligt förbättrad EBITDA har vi denna vecka publicerat en ny analys av bolaget. Läs hela analysen här.  Peter Wohlpert spelade även in en intervju i förra veckan, med frågor på det tredje kvartalet, som du kan se här.

Stark organisk tillväxt
"Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 104,1 MSEK (66,6), vilket motsvarade en ökning om 56% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Cirka två tredjedelar av ökningen var hänförlig till förvärv av varumärken (New Skin, PediaCare, Fiber Choice) som enligt vår uppskattning bidrog med cirka 25 MSEK av omsättningsökningen. Exklusive avyttringar och förvärv uppgick den organiska ökningen till 28% Y/Y, vilket indikerar god utveckling för den underliggande verksamheten. Tidigare marknadsinvesteringar i USA förefaller ha gett effekt då direktförsäljningen exklusive avyttringar och förvärv ökade med 12% Y/Y, med hjälp av Kerasal Nail som tagit ytterligare marknadsandelar till 29% (24). Försäljningen i Europa visade stark återhämtning om än från låga nivåer, och även APAC utvecklades positivt efter en framgångsrik lansering i Taiwan."


Rapportkalender v.47


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Efter ett imponerade tredje kvartal där Boule Diagnostics visade en bruttomarginal på 40% samt EBIT om 25 MSEK vilket var en ökning om 180% Y/Y. Läs hela analysen här, nedan följer ett kort utdrag.

Stora försäljningsframgångar
"Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 109 MSEK (89), vilket motsvarade en ökning om 22% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen av instrument ökade med 36% Y/Y medan förbrukningsvaror ökade med 15% Y/Y. Samtliga regioner visade tillväxt under kvartalet men försäljningen till Östeuropa stack ut positivt med en ökning om 78% Y/Y, drivet av återhämtning i Ryssland. Under Q3 slöts ett avtal med amerikanska NHS (Novant Health Systems) om att leverera ett fyrtiotal hematologisystem fram till 2019. Vår uppfattning är att det initiala ordervärdet inte är så stort, men då Boule har valts ut som huvudleverantör och NHS har totalt 15 sjukhus och mer än 530 läkarmottagningar så kan avtalet på sikt bli mycket intressant. Instrumenten kommer börja levereras i slutet av året och ingick inte i försäljningen under Q3." 


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Caperio har i veckan rapporterat för tredje kvartalet där de visade ett förbättrat resultat och omsättning. Nedan följer en kort sammanfattning, läs hela rapporten här.

  • Nettoomsättningen ökade med 26 % till 319,4 mkr (252,9)
  • EBITDA ökade till 16,3 mkr (2,0)
  • Periodens resultat uppgick till 10,0 mkr (-0,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,84 kr (-0,45)

I samband med detta har även vår analytiker givit ut en uppdaterad analys av bolaget där vi justerar upp våra estimat. Läs analysen här.

Har lärt sig skolan
"I det skoltunga tredje kvartalet levererade Caperio en försäljning och ett resultat långt över våra prognoser. Omsättningen uppgick till 319 MSEK (253) motsvarande en tillväxt om 26% jämfört med samma kvartal ifjol. Vår prognos var 248 MSEK. Avvikelsen förklaras av en mycket stark produktförsäljning uppgående till 302 MSEK (233) vilket översteg vår prognos om 225 MSEK. En betydande andel av intäkterna torde härröra från fokus-område Skola. Caperios position är som starkast bland privata skolor och sammantaget levererade Caperio över 60 000 datorer till de svenska skolorna under Q3. Trots det ökande digitaliseringsfokuset i skolan uppskattas penetrationsgraden rörande skoldatorer uppgå till drygt 40%, vilket indikerar potential för fortsatt god tillväxt. Bruttomarginalen föll till 15,8% (17,3), vilket förklaras av en hög andel produktförsäljning i intäktsmixen."

Slutligen har vi intervjuat styrelseordförande Christer Haglund som sammanfattar det tredje kvartalet och beskriver den positiva utvecklingen inom bolagets fokusområde skola.


 

Analys Intervjuer Teknisk analys

Vår analytiker har kommit med en uppdaterad analys av Capacent, hela anlysen kan läsas här. Nedan följer ett kort utdrag från den:

"För det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet uppgick omsättningen till 23,6 MSEK (27) innebärande en omsättningsnedgång om närmare 13%. EBITDA-resultat uppgick till -2,5 MSEK (-1,1). Vi hade förväntat oss en marginell omsättningsökning Y/Y och EBITDA om 1,1 MSEK. Avvikelsen förklaras av projekt med lägre lönsamhet samt att de första två månaderna i kvartalet innefattade ovanligt låg aktivitet av uppstartade projekt. Sammantaget gav det avtryck i minskad omsättning där kostnaderna inte minskade i samma utsträckning. Den centrala kostnadsposten personalkostnader i relation till försäljningen uppgick under kvartalet till 91% (83%)."

Analysen i sin helhet kan läsas här

I samband med Q3 rapporten intervjuade vi VD Edvard Björkenheim som sammanfatter kvartalet. Se intervjun nedan.

 


Analys Intervjuer Teknisk analys

Vi har gett ut en analys, här följer ett utdrag:

"För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 5,0 MSEK (6,2). Justerat för aktiveringar uppgick omsättningen till 4,7 MSEK (5,8). Aktiverat arbete var i linje med motsvarande kvartal i fjol. EBIT kom in på -0,31 MSEK (-0,47), en reducerad förlust både Y/Y och sekventiellt, vilket förklaras av högre bruttomarginal och god kostnadskontroll. Vi hade förväntat oss starkare försäljning uppgående till 5,95 MSEK (exklusive aktiveringar) och en marginell förlust på EBIT-nivå om -0,05 MSEK. Försäljningsavvikelsen kan till stor del tillskrivas minskad fakturering till DeLaval mot bakgrund av lägre mjölkpriser med hämmad investeringsvilja som följd. Bolaget belyser dock att ett uppdämt behov föreligger, varpå vi inte ser att situationen äventyrar framtida leverans. I övrigt bokades likviderna från nyemissionen in i kvartalet varpå nettokassan uppgår till 8,4 MSEK, vilket ger utrymme för exekvering av annonserat och framtida förändringsarbete."

Läs hela analysen här


 

Analys Intervjuer Teknisk analys

Vi gav ut en ny analys, baserad på Polygienes Q3-rapport, här följer ett utdrag:

"Fjolårets Q3 präglades av stora leveranser till en kund vilket medförde ett utmanande jämförelsekvartal. Utan liknande lanseringar under Q3 i år hade vi också räknat med sjunkande intäkter y/y, vilket blev fallet. Intäkterna uppgick till 14,9 MSEK (19,2) och var delvis drabbade av att detaljhandelsförsäljningen i USA varit något trög i kvartalet vilket lett till en viss lageruppbyggnad under Q3. Den lite mer normaliserade genomförsäljningen uppges dock vara god varför tillväxten på den amerikanska marknaden torde ta fart i närtid. Sekventiellt var tillväxten däremot positiv om 3,5%. Fokus under 2016 verkar fortsatt vara mer på tillväxt än lönsamhet då bolaget bl.a. investerar i sin marknadsorganisation. Polygiene är fortsatt skuldfria med en ren balansräkning som inte ger upphov till avskrivningar. Under kvartalet löstes optioner vilket gav ett kassatillskott om 3,6 MSEK." 

Läs vår fullständiga analys här.


 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys av de stigande obligationsräntorna i sin artikelserie Peter kommenterar: Är Trumpeffekten feltolkad?


 

 

Kommande investerarpresentationer

Stillfront, 23/11 12.00
Opus Group, 25/11 08.00
Magnolia Bostad, 25/11 12:00
Kontigo Care, 28/11 12:00Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com