UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.45

17:15 / 11 november 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


I veckan har våra analytiker kommenterat kvartalsrapporterna från följande bolag. Klicka på bolagsnamnet för att läsa kommentarerna.


Analys - Intervju - Teknisk analys

Vi har under veckan kommit med en uppdaterad analys av Doro, nedan kommer ett kort utdrag medans hela analysen kan läsas här.

"Nettoomsättningen om 473 MSEK (445) motsvarade en ökning om 6% Y/Y men var 8% under vår prognos. Exklusive förvärvade Trygghetssentralen som bidrog med 16 MSEK uppgick ökningen till 3% Y/Y. Försäljningen tyngdes av en avlistning hos en större kund under Q2. Vidare påverkades försäljningen negativt av situationen inom Doro Care som emellertid ser ut att förbättras då Förvaltningsrätten meddelade sin dom som var till Doros fördel. Doro uppger att försäljningen till SKL väntas komma igång under Q4, vilket är två kvartal tidigare än vad vi har räknat med. Kvartalets försäljning påverkades även negativt av den försenade lanseringen av Doro 8030, vilket innebar lägre än förväntad försäljning av smartphones. Smartphones uppges ha minskat till 18,5% av total mobilförsäljning från 21% under Q2. En annan bidragande orsak till en lägre andel smartphones torde vara att Doro löst de produktions- och leveransproblem som tyngde Q2. Det innebar sannolikt ökad försäljning av de mer avancerade enkla mobiltelefonerna som har bättre marginaler."


Analys - Intervju - Teknisk analys

Våra analytiker spår stor potential i Asien för Swedencare och har under veckan kommit med en uppdaterad analys av bolaget. Läs den här.

"Asien, främst Japan och Sydkorea, fortsatte att växa i hög takt och bolaget kan konstatera att intresset för befintliga samt nya produkter är stort efter att de besökt dessa marknader och diskuterat försäljning, produkter och affärsutveckling. Sekventiellt ökade regionens försäljning med cirka 120% och andelen av total försäljning uppgick till 11,8% gentemot 6,4% under det andra kvartalet. Nästkommande kvartal sker även bolagets första kommersiella order i Kina, motsvarande cirka 0,8 MSEK och då de japanska och kinesiska marknaderna tillhör de större husdjursmarknaderna i världen finns det framtida tillväxtpotential för bolaget. Därutöver kommer bolaget att lansera ett ”Dental Care Bone”, innehållandes ProDen PlaqueOff under eget varumärke på den amerikanska marknaden i slutet av det fjärde kvartalet. Under 2017 ska produkten lanseras på ett flertal av bolagets 50 marknader."

Vi har även interjuat VD Håkan Lagerberg som bland annat sammanfattar det tredje kvartalet. Klicka här för att läsa intervjun.


Analys - Intervju - Teknisk analys

Vi har intervjuat VD Fredrik Lindberg som bland annat kommenterar förra veckans Q3 rapport och förklarar de främsta orsakerna till den starka försäljningsökningen under kvartalet.

 


 

Inbjudan till Remium Kapitalmarknadsdag

Tisdag 22 november 2016 
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 

Stockholm

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från sex mycket intressanta bolag i olika sektorer som presenterar sin verksamhet och vision. Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Kapitalmarknadsdagen är kostnadsfri.

Anmälan görs via länken nedan senast den 15 november.

PROGRAM

09.00 - 10.00   Probi  - Peter Nählstedt, VD

09.45 - 10.30   Lammhults Design Group  - Fredrik Asplund, VD

11.00 - 12.00   Midsona  - Peter Åsberg, VD

12:00 - 13:00  Lunch

13.00 - 14.00   Swedencare  - Håkan Lagerberg, VD

14.00 - 15.00   BioGaia  - Axel Sjöblad, VD

15.00 - 16.00   Pricer  - Charles Jackson, tf VD


Läs hela inbjudan här.


Rapportkalender v.46

 

 


 

Analys - Intervju - Teknisk analys

Boule Diagnostics har släppt sin Q3 rapport där de mer än fördubblade sitt resultat jämfört med samma period förra året. Läs rapporten här.

 

Vi har även passat på att intervjua VD Ernst Westman som kommenterar framgången i Q3 vad gäller både stark försäljning och resultat.

 


Analys - Intervju - Teknisk analys

Railcare kom igår med sin rapport för tredje kvartalet som blev ett rekordkvartal när det kommer till volym och resultat. Nedan följer en kort sammanfattning medand hela rapporten kan läsas här.

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 108,2 (81,0) MSEK

  • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 28,3 (12,6) MSEK

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 20,7 (9,0) MSEK

  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 4,73 (2,06) SEK

Vi har även intervjuat VD Daniel Öholm som berättar om utvecklingen under kvartalet.

 


 

Analys - Intervju - Teknisk analys

I slutet av veckan meddelade VBG genom ett pressmeddelande att man förvärvar MCC och expanderar till nya marknadssegment. Vår analytiker kommenterar förvärvet här.

"Efter att länge ha annonserat sitt intresse att utöka verksamheten slår VBG till. Köpet av MCC från Ratos kommer i ett slag att förändra VBG. Omsättningen skulle under 2015 ha ökat från ca 1,3 mdr SEK till ca 2,6 mdr SEK. I och med VBGs företagsköp och organiska omsättningsökning under 2016 lär inte påverkan bli lika stor när bolaget konsolideras, vilket förväntas ske under månadsskiftet nov/dec. MCC tillverkar kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. Bolaget är inriktat på kundanpassade lösningar till små och medelstora seriestorlekar. Ca 80% av försäljningen sker i Nordamerika och enbart 20% i Europa. De större produktionsanläggningarna finns i Kanada, USA och Polen."


Analys - Intervju - Teknisk analys

Vår analytiker har publicerat en uppdaterad analys av Invisio efter ett rekordkvartal.

"Intäkterna växte med 52% y/y till 85,6 MSEK (56,3) och EBIT mer än fördubblades till 27,7 MSEK (12,9). Rörelsemarginalen förbättrades således till 32,4% (22,9). Detta till stort beroende på en stark bruttomarginal uppgående till 52,7% (52) och en stabil rörelsekostnadsbas, som i relation till intäkterna minskade gentemot i Q3 i fjol. Såväl intäkter som EBIT var över våra prognoser, där resultatet stack ut. Vi har tidigare räknat med 45-50% som uthållig nivå av bruttomarginalen, men ledningen framhåller att 50-55% snarare är ett rimligt spann framöver. På rullande tolvmånadersbasis uppgick denna marginal till 51,6%. Av den utgående orderstocken om 162 MSEK uppger ledningen att den större delen kommer att levereras under innevarande kvartal och i Q1 2017. Efter kvartalets utgång har Invisio inte offentliggjort gjort några ordrar. Hittills i år har bolaget meddelat ordrar till ett värde av 211 MSEK, något lägre än under samma period förra året och 280 MSEK för helåret 2015, där en stororder om 130 MSEK ingick."

Lars Højgård, VD för bolaget kommenterar den rekordstarka resultattillväxten under kvartalet. Se klippet nedan.


 

Analys Intervju Teknisk analys

Våra analytiker har höjt estimaten för G5 efter en stark Q3 rapport. Läs den senaste analysen här.

"Intäkterna, som var kända, uppgick i Q3 till 126,5 MSEK (96,1), motsvarande en tillväxt om 32%. Detta var långt över våra initiala estimat. Goda listplaceringar för framförallt spelen Hidden City (licensierat) och Survivors: The Quest (ägt av G5) har påverkat omsättningen positivt i kvartalet. Kostnaderna för användarförvärven som andel av intäkterna uppgick till 17,1% (15,8), i linje med vår förväntan. Detta, samtidigt som övriga rörelseposter kom in som förväntat vilket resulterade i att EBIT om 13,1 MSEK (4,8) var strax över förväntan. I resultatet ingår övriga poster om 4,6 MSEK (-0,7) hänförligt till bland annat valutakursförändringar på fordringar. Justerat för detta och nedskrivningar uppgick marginalen till 8,9%. Ytterligare en faktor som påverkat intäkterna positivt i Q3 är att den månatliga genomsnittliga intäkten per betalande kund var upp 34% samtidigt som betalande kunder ökade med 9%. Detta tyder på att vissa kunder står för en större del av intäktskakan. Bruttomarginalen om 45,5% (46,7) sjönk något, och detta beroende på att royalties som andel av försäljningen ökade till 25% (23,3)."


 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys av den Amerikanska ekonomin i sin artikelserie Peter kommenterar: Hur utvecklas USA?


 

 

Kommande investerarpresentationer

Amasten, 14/11 12.00 FULLT

Cherry, 15/11 12.00

Organoclick, 16/11 12.00

Capacent, 17/11 12.00

Doro, 18/11 12.00 FULLTTveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com