UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.44

13:32 / 4 november 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


I veckan har våra analytiker kommenterat kvartalsrapporterna från följande bolag. Klicka på bolagsnamnet för att läsa kommentarerna.


 

Analys - Intervju - Teknisk analys

Vi har i veckan intervjuat Diös VD Knut Rost som kort beskriver sin bakgrund och summerar det tredje kvartalet. Därefter svarar han på frågor om den ökade konkurrensen i Norra Sverige, vilken potential han ser i den förvärvade handelsfastigheten i Åre, samt berättar avslutningsvis om Diös finansieringsstruktur.


Analys - Intervju - Teknisk analys

Den 28:e oktober släppte Eurocon sin Q3 rapport och våra anlytiker har under denna vecka givit ut en uppdaterad analys av bolaget (läs hela analysen här). Nedan följer ett kort utdrag från analysen.

"Intäkterna ökade med 11% till 44,7 MSEK (40,4), de högsta Q3-intäkterna hittills, starkt drivet av Eurocons uppdrag inom massa- & skogsindustrin. Intäktsökningen kan också hänföras till en något högre debiteringsgrad. EBIT ökade i samma takt som intäkterna och marginalen i kvartalet var 8,0% (8,0). Både intäkter och EBIT var något över vår förväntan. Detta trots vissa problem inom segmentet Produktförsäljning, som trots tillväxt vände till förlust i kvartalet. Gruvindustrin har fortsatt en haltande utveckling men samtidigt var en av Eurocons största kunder härinom, LKAB, lönsamma i Q3, vilket skulle kunna visa på en viss vändning. Förhoppningsvis får bolaget också upp beläggningen inom gruvindustrin framöver. Efter vissa omstruktureringar bedömer ledningen att Kirunakontoret kommer att kunna bidra positivt till koncernresultatet framöver."

Vi har även passat på att intervjua VD Peter Johansson som bland annat berättar om vad som låg bakom den starka tillväxten och resultatet under det tredje kvartalet.


 

Analys - Intervju - Teknisk analys

I början av veckan publicerade vi en uppdaterad analys av Orasolv. Läs hela analysen här.

"Orasolvs intäkter under Q3 uppgick till 20,4 MSEK (19,7) vilket var lägre än vad vi hade förväntat oss (22,5 MSEK). En anledning till detta var att intäkten per arbetsdag i jämförbara enheter låg kvar på samma nivå som förra året (330 TSEK). Vår prognos var att Orasolv skulle fortsätta öka intäkterna per arbetsdag då vi trodde man skulle lyckas med fortsatta effektiviseringar. Två kliniker som förra kvartalet låg mellan 5-10% i EBITDA-marginal, försämrade sina marginaler under Q3 till under 5%. Bolaget kommunicerar att problemen i dessa två kliniker är av övergående karaktär, vilket gör att vi fortsatt tror att intäkterna per arbetsdag kan stiga framgent om än i en mer försiktig takt än tidigare. Det tredje kvartalets rörelseresultat om -5 MSEK påverkades kraftigt av engångskostnader från VD-byte och nedskrivning av kundfordringar, totalt tyngde dessa resultatet med -3,6 MSEK. Rensat för dessa hamnade EBIT på -1,4 MSEK, vilket var sämre än vår prognos om -0,2 MSEK."

Vi har även intervjuat tillförordnade VD Håkan Hallberg som berättar om bolagets utveckling under det tredje kvartalet.


 

Inbjudan till Remium Kapitalmarknadsdag

Tisdag 22 november 2016 
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 

Stockholm

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från sex mycket intressanta bolag i olika sektorer som presenterar sin verksamhet och vision. Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Kapitalmarknadsdagen är kostnadsfri.

Anmälan görs via länken nedan senast den 15 november.

PROGRAM

09.00 - 10.00   Probi  - Peter Nählstedt, VD

09.45 - 10.30   Lammhults Design Group  - Fredrik Asplund, VD

11.00 - 12.00   Midsona  - Peter Åsberg, VD

12:00 - 13:00  Lunch

13.00 - 14.00   Swedencare  - Håkan Lagerberg, VD

14.00 - 15.00   BioGaia  - Axel Sjöblad, VD

15.00 - 16.00   Pricer  - Charles Jackson, tf VD


Läs hela inbjudan här. 


Rapportkalender v.45


 

Analys - Intervju - Teknisk analys

G5 har presenterat sin Q3 rapport. Nedan följer en kort sammanfattning medans hela rapporten kan läsas här

  • Koncernens intäkter för perioden var 126,5 (96,1) MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregående år
  • Rörelseresultatet för perioden var 13,1 (4,8) MSEK, en ökning med 174 procent jämfört med samma period föregående år
  • Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (3,2) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 1,24 (0,36) SEK
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 20,8 (-0,3) MSEK
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 3,8 miljoner, en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 120,7 tusen, en ökning med 9 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 39,9 USD, en ökning med 34 procent jämfört med samma period föregående år
  • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 39 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 94 (89) procent av de totala intäkterna 

Vi har även passat på att intervjua CFO Stefan Wikstrand som bland annat berättar om vad som drev tillväxten under kvartalet.


Analys - Intervju - Teknisk analys

Bredband2 släppte sin Q3 rapport den första november och vi har givit ut en uppdaterad analys av bolaget som kan läsas här.

"Omsättningen uppgick till 115 MSEK (92) motsvarande en tillväxt om 23% jämfört med samma kvartal ifjol, justerat för förändrad bedömning kring redovisningen av kampanjrabatter. Vår prognos var 111,9 MSEK. Nettointaget av privatkunder var 7 300 stycken (9 000) vilket var strax under de 8 000 vi väntade oss. ARPU:n (privatkunder) blev 139 SEK/månad (125), en sekventiell ökning från 133 SEK i Q2. Vår prognos var 130 SEK. Den ökande ARPU:n var sannolikt främst ett resultat av en högre andel öppna nät i intäktsmixen, där genomsnittsintäkten per kund i regel är ett par gånger högre om än till lägre bruttomarginal. Därtill kan den ökade prisbilden ha haft viss inverkan. Företagssidan växte med 16% jämfört med motsvarande kvartal i fjol, vilket var något under de 20% vi väntade oss. Efter kvartalets utgång har en första större företagsorder aviserats och ledningen väntar sig fler avslut från de nyligen rekryterade seniora säljarna i höst, vilket väntas synas i räkenskaperna under 2017."

 Vi har även intervjuat VD Daniel Krook som summerar det tredje kvartalet.

 


 Teknisk analys - OMXS30

Introduce.se försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara.

Efter en dubbelbotten omkring 1240-nivån tidigare i år har det svenska storbolagsindexet nu stigit fyra månader i streck utan någon större rekyl. Under oktober månad testade indexet faskanten av fishnet i månadsupplösning som agerade motstånd, månaden stängde sedan i nedre halvan av sitt prisintervall. Detta kan vara en indikation på stundande rekyl, medans ett utbrott över faskanten skulle signalera en fortsatt positiv kursutveckling.

I dagsgrafen har en stigande trendkanal bildats under de senaste tre månaderna. Kursen vände nyligen ned från mitten av kanalen efter att ha uppvisat en negativ divergens i RSI-indikatorn och handlas just nu nära golvet. Detta gör att vi befinner oss i ett extra intressant läge då ett negativt utbrott ur kanalen samt punktering av MA50 (1436,30 kr) kan initiera en rekyl ned mot MA200 (1376,90 kr). Medans en vändning upp härifrån och ett utbrott över tidigare årshögsta-nivån (1473,50) signalerar en fortsättning av den positiva trenden och ett test av motståndet vid 1546,50 kr är då möjligt.

Under MA200 finner vi nästa stöd vid 1347,10 kr och kulle kursen etablera sig under den nivån finns det risk att den tidigare dubbelbotten kring 1240-nivån kommer testas.

Motstånd: 1500,00 kr / 1546,50 kr / 1720,00 kr
Stöd: 1376,90 kr / 1347,10 kr / 1240,70 kr


 

Kommande investerarpresentationer

QuickCool, 8/11 kl. 12.00

ProfilGruppen, 9/11 12.00

Railcare, 10/11 12.00 FULLT

Electra Gruppen, 11/11 12.00

Amasten, 14/11 12:00Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com