UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - SinterCast & SJR

16:45 / 22 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.SinterCast: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 18,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -10,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,3 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 28,8%.


SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 77,1 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 3,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%.