UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Elverket Vallentuna & Seamless

16:04 / 16 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 58,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,5%.

Rapporten beräknas att publiceras innan torsdagens börsöppning.Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 79,4 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 7,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -19,9 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.50.