UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Hifab, Moberg Pharma, MSC Group & NFO Drives

16:32 / 7 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 92,5 MSEK vilket är i stort sett oförändrat jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,7%.Moberg Pharma
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 102 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 53,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,9%.

Rapporten beräknas publiceras kl 8.00MSC Group
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 42,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 352,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.NFO Drives
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 5,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,1 MSEK.