UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Gaming Corps & Malmbergs Elektriska

14:56 / 23 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Gaming Corps: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 0,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,6 MSEK.Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 165 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 5,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,6%.

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid.