UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Consilium & Greater Than

16:05 / 18 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Consilium: För Q3 2016 förväntas en nettoomsättning om 387 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 11,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Observera att omsättningen är kommunicerad av bolaget sedan tidigare.  Rörelseresultatet förväntas uppgå till 36,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

Rapporten beräknas att publiceras kl. 16.00.Greater Than: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 1,1 MSEK, Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,8 MSEK.