UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Clavister & Magnolia Bostad

15:24 / 21 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Clavister: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 23,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -14 MSEK.

Rapporten beräknas att publiceras kl. 8.00.Magnolia Bostad: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 274,2 MSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt om -26% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 94 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 34,3%.