UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Cavotec, Enzymatica, INVISIO, G5 & Vitrolife

17:00 / 2 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Cavotec: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 51 MEUR vilket motsvarar en negativ tillväxt om 2,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,3 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

Rapporten beräknas publiceras vid lunchtid.Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 10,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 55% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,1 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 81,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 45% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 26,1%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.G5 Entertainment: Bolaget har redan publicerat preliminära försäljningssiffror för kvartalet (se pressmeddelande här) Remiums analytiker räknar med en nettoomsättning om 125,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.35.Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 204 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 59,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29,1%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.