UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Motion Display, Nordic Leisure, Railcare & Polygiene

16:59 / 9 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Motion Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 3,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 40% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.Nordic Leisure: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 37 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,9 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.Railcare: Remiums analytiker räknar med en nettoomsättning om 103,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19,2%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.35.Polygiene: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 16 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -11,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.