UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Caperio & Vigmed

16:28 / 14 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 247,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,8%.

Rapporten beräknas att publiceras kl. 09.00.Vigmed: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 1 MSEK, vilket motsvarar en oförändrad tillväxt jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -8,3 MSEK.