UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Boule Diagnostics, Cherry, Concordia Maritime & Mindmancer

16:04 / 8 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 94,1 MSEK,vilket mostsvarar en tillväxt om 6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,9%.Cherry: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 203,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,1%.Concordia Maritime: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 206,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -28,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,4%.Mindmancer: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 5,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1 MSEK.