UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Amasten, Arise, Capacent, CTT Systems, Electra Gruppen & Generic

16:15 / 10 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Amasten: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 hyresintäkter om 63 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 52,5% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 15,8 MSEK samt ett driftnetto om 35,9 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 57%. 


 


Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 106,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -46,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,2%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


 

CapacentRemiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 27,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.CTT Systems
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 58 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.Electra Gruppen
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 391,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,6%.Generic
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 24,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%.