UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Opus Group

15:57 / 17 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 408,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 34,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%.

Rapporten beräknas att publiceras kl. 8.30.