UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - ITAB Shop Concept

14:05 / 1 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 1392 MSEK vilket motsvarar en i stort sett oförändrad omsättning jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 150 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 12.00.