UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Elanders

11:34 / 4 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 1740,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 67,2%, ökningen är dock hänförlig till förvärvet av LGI, och exkluderat för det, räknar vi med en oförändrad omsättning jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 90,3 MSEK. Observera att resultatet kommer dock belastas med ca 30 MSEK i aviserade förvärvskostnader. Inkluderar vi dessa räknar vi således med ett resultat om 60,3 MSEK.