UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Catella

16:25 / 3 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 457 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 43 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 7.00