UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Brighter

17:06 / 24 november 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.



Brighter: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 3 MSEK. Notera att bolaget är i utvecklingsfas och att dessa intäkter utgörs av aktiveringar kopplade till produktutveckling. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,5 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.

Brighters VD Truls Sjöstedt håller en lunchpresentation hos Remium, tisdagen den 29 november kl. 12.00. För anmälan, läs mer här.