UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.46

11:28 / 21 november 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Addtechs styrelseledamot Malin Nordesjö har via närstående person rapporterat ett förvärv om 1 900 aktier.

I Caperio Holding har försäljningschef Fredrik Lindman sålt 6 000 aktier till priset 21,4 kr per aktie och ekonomichef Ola Maalsnes har köpt 2 500 aktier till priset 21,6 kr per aktie.

Storägare Anders Lennart Bladh har ökat sitt innehav i DistIT med 400 aktier till kursen 48,9 kr per aktie.

Carl Bennet, styrelseledamot i Elanders har sålt aktier till ett värde av 432 500 000 kr  för priset 102 kr per aktie. Även affärsområdeschef Peter Sommer har sålt 600 000 aktier till priset 102 kr per aktie.

Site director för eWork, Lotta Diezengremel har sålt 5 174 aktier till kursen 74 kr per aktie medans site director Patrik Lundahl har köpt 2 000 aktier till priset 75 kr per aktie.

I FastPartner har regionchef Patrik Arnqvist köpt 1 000 aktier till kursen 123,25 kr per aktie.

I Invisio har flertalet ledande befattningshavare deltagit i bolagets personaloptionsprogram. Mer info här.

Bertil Haglund, styrelseledamot i Orasolv har köpt 1 000 000 aktier till kursen 0,385 kr per aktie.

I Polygiene har CCO Patrik Sjösten köpt 7 000 aktier till till priset 12,6 kr per aktie.