UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.44

10:31 / 7 november 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Addtech har styrelseledamot Eva Elmstedt köpt totalt 6 000 aktier fördelat på två transaktioner till en genomsnittskurs på 123,75 kr per aktie. Även affärsområdeschefen för energy, Hans Andersén har köpt 7 300 aktier till kursen 122,6 kr.

I Atrium Ljungberg har VD Annica Ånäs köpt 1 000 aktier i till kursen 140 kr per aktie.

DistIT fortsätter styrelseledamot samt storägare Stefan Charette att öka innehavet i bolaget och köpte förra veckan totalt 24 129 aktier till kursen 46,98 kr per aktie.

I FastPartner har styrelseledamot Peter Carlsson köpt 1 250 aktier till kursen 115 kr per aktie.

I HMS Networks har styrelseledamot Anders Mörck köpt 1 000 aktier till priset 268,68 kr per aktie.

Lammhult Design Groups VD Fredrik Asplund har köpt totalt 1 716 aktier under vår mätperiod.

I Medica Nord har den nytillträdde VD:n (tidigare CFO) Andreas Skiöld köpt 92 309 aktier till kursen 0,49 kr.

I Sportamore har redovisningsansvarig Britt-Marie Alexandersson sålt 3 000 aktier till kursen 59 kr. Samtidigt har VD Johan Ryding köpt 1 024 aktier och styrelseledamot Jan Friedman har köpt 15 943 aktier.

I Stendörren har CFO, tillika vice VD Magnus Sundell köpt 1 992 aktier till kursen 66,37 kr per aktie.

I Swedol har CFO Hans Axelsson köpt totalt 18 504 aktier till priset 24,39 kr.