UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans bolagshändelser på Introduce v.47

20:42 / 25 november 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


I veckan har våra analytiker kommenterat aktuella kvartalsrapporter/pressmeddelanden från följande bolag. Klicka på bolagsnamnet för att läsa kommentarerna.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vi har i veckan intervjuat Doro´s VD Jérôme Arnoud som bland annat kommenterar problemen gällande produktion och logistik som bolaget hade under det tredje kvartalet


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Efter förra veckans Q3 rapport har vi denna vecka givit ut en ny analys av bolaget. Nedan följer ett kort utklipp medan hela analysen läses här.

Lägre omsättning med högre marginal
"Varmt väder och en medveten strategi att rensa ut olönsamma kontrakt medverkade till att Elhandelns omsättning sjönk markant (-19,5%) och landade på 25,7 MSEK jämfört med 31,9 föregående år. Tack vare utrensningen av de olönsamma kontrakten visade segmentet ett förbättrat rörelseresultat om -0,6 (-1,2). Q3 brukar vara ett svagare kvartal för elhandel, mycket på grund av lägre volymer."

Vi passade även på att intervjua VD Patrik Johansson som summerar det tredje kvartalet, samt beskriver hur bolagets olika affärsområden kompletterar varandra.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

I ett pressmeddelande den 22:a november meddelade Diös att bolaget förvärvar fastighetsportfölj för 4,5 Mdr kronor från Castellum och genomför en fullt garanterad företrädesemission om 1,8 Mdr kronor. Resterande del av köpeskillingen om cirka 2,7 Mdkr finansierar bolaget genom nya räntebärande kreditfaciliteter.

Transaktionen i korthet

 • Diös förvärvar 32 centralt belägna fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall med en uthyrningsbar area om 216 tkvm.
 • Genom förvärvet stärker Diös sin närvaro på prioriterade tillväxtorter och tillförs ett fastighetsbestånd med hög kvalitet och stabila kassaflöden.
 • Diös fastighetsvärde proforma ökar med 4,5 Mdkr till 17,9 Mdkr och hyresvärdet ökar med 360 Mkr till 1 829 Mkr baserat på aktuell intjäningsförmåga per 30 september 2016.
 • Huvudägarna; AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger cirka 36 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor. 
 • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 28 december 2016.

Läs hela pressmeddelandet här.


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 7 stycket Boeing 737-800 flygplan. Systemen installeras direkt på produktionslinan. Gällande listpris för de 7 ZD-systemen uppgår till 4,8 MSEK.  Leverans beräknas ske under 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2017.

Detta meddelades i ett pressmeddelande den 22:a november. Läs hela pressmeddelandet här.


 Rapportkalender v.47


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

SinterCast har i veckan släppt sin Q3 rapport, du kan läsa den här. Nedan följer en kortare sammanfattning av rapporten.

 • Periodens omsättning: 23,8 MSEK (20,6 MSEK)

 • Rörelseresultat:11,2 MSEK (7,1 MSEK)

 • Resultat per aktie: 1,6 SEK per aktie (1,0 SEK per aktie)

 • Kassaflöde från verksamheten: 7,0 MSEK (6,5 MSEK)

 • Rekordhöga mätkoppsleveranser - 38 % högre jämfört med förgående år

 • System 3000 Plus levererat till Teksid i Brasilien - installation planerad till första kvartalet 2017

 • Ladle TrackerTM-teknologin väl mottagen - installationsdiskussioner pågår


Vi har också intervjuat VD Steve Dawson som bland annat berättar om sina tankar kring framtida marknadsutveckling. Intervjun går att lyssna på här.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

VD Christian von Uthman berättar i en intervju om utvecklingen i det tredje kvartalet samt om de partnerskap bolaget knutit till sig och slutligen vad man kan förvänta sig av Polygiene under 2017.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vår analytiker har givit ut en uppdaterad analys av bolaget efter Q3 rapporten där de visade en stark organisk tillväxt. Hela analysen kan läsas här, nedan följer en kort sammanfattning.

"I princip samtliga affärsområden bidrog till kvartalets starka tillväxt om 39% y/y, varav 38% organisk. Gruppens intäkter om 214 MSEK (154) var 5% över vårt estimat. EBIT om 21,5 MSEK (11,0) drevs framförallt av Cherry iGaming vars intäkter ökade till 143 MSEK (103). Yggdrasils tillväxt fortsatte att imponera i Q3 och uppgick till nära 300%, med en fortsatt stark marginal. Under Q3 förvärvades Betman, inom restaurangcasino, som förväntas bidra med intäkter om 11 MSEK och EBITDA om 2 MSEK. Ledningen i ComeOn, som Cherry idag äger 49% av, bedömer nu att bolaget kommer omsätta runt 1000 MSEK 2016 och göra 260 MSEK i EBIT. Konsoliderat i Q3 hade gruppens intäkter och EBIT uppgått till 475 MSEK resp. 109 MSEK. Under Q4 erhöll Cherry iGaming en lokal licens i Storbritannien. Bolaget skjuter på flytten till NASDAQ från i år till H1 2017."


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Vi har intervjuat Magnus Greko, VD för Opus Group som bland annat berättar om intäktstillväxten och marginalutvecklingen under det tredje kvartalet, samt om bolagets nya produkter och tjänster. Avslutningsvis delger han även vilka affärsmöjligheter man ser framöver.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

I en intervju med CEO Henrik Olsen svarar han bland annat på frågor om varför inäkterna under det tredje kvartalet minskade samt varför bolaget har beslutat att avveckla verksameten för injektionsprodukten SWiNG.


Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys av den trend som påbörjades dagen innan midsommar 2016 i sin artikelserie Peter kommenterar: Trendvändning


 

 

Kommande investerarpresentationer

Kontigo Care, 28/11 12:00
Brighter, 29/11 12:00



Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com