UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bolag med hög avkastning på eget kapital

17:22 / 17 november 2016 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium. Denna gång har vi screenat fram bolag med en värdering lägre än EV/EBIT=10 och därefter tagit fram de tio bolag med högst avkastning på eget kapital. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

Nedan finner du ytterligare information om de tre bästa bolagen från screeningen.


Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Den första november publicerade vi en ny analys av bolaget, nedan följer ett kort utdrag. Läs hela analysen här.

Ökat malmlager och god kostnadskontroll
"Produktionen har under tredje kvartalet fortlöpt enligt plan. Samtlig produktion i kvartalet har lagrats upp och utgående balans på malmlagret uppgår till 25.600 ton per den 30:e september. Omsättningen uppgick till 0,2 MSEK (9,7 MSEK) hänförbart till slutavräkning från föregående kvartal och EBIT uppgick till 1,5 MSEK (-1,6 MSEK). Rörelseresultatet innefattar en EO-intäkt om 3,6 MSEK (redovisas som negativ kostnad) och avser en återföring av anrikningskostnader, justerat rörelseresultat uppgår således till -2,1 MSEK. I övrigt har kostnadskontrollen varit god och produktionskostnaderna är på fortsatt låga nivåer."


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Den 31:a september intervjuade vi SJRs VD Per Ogunro som berättade lite om det andra kvartalet, vidare beskrev han hur branschen förändrats genom åren samt vad han tror om den framtida utvecklingen. Han berättade även vart SJR står idag och hur han ser bolaget utvecklas framöver. 

 


 

Analys - Intervjuer - Teknisk analys

Efter att bolaget rapporterat sitt starkaste Q3 hittills har Remiums analytiker justerat sina estimat och estimerar en EPS tillväxt om drygt 30% för 2017 samt ett nettoresultat på 20 MSEK.
Aktien handlas nu kring P/E 18,20 medan P/E för 2017e är 11,00.

Estimatjusteringar
"Q3 markerade Eurocons tolfte kvartal i rad med tillväxt gentemot föregående år, en trend vi bedömer fortsätter i Q4 och nästa år. Särskilt om bolaget lyckas rekrytera i fortsatt hög takt - något vi räknar med. Vi har samtidigt justerat ned estimaten för produktförsäljning för Q4 och 2017 något."