UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce v.43

16:45 / 28 oktober 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


I veckan har våra analytiker kommenterat kvartalsrapporterna från följande bolag. Klicka på bolagsnamnet för att läsa kommentarerna.


Analys Intervju Teknisk Analys

I veckan meddelade Medcap att resultatet i andra kvartalet bedöms bli lägre än väntat, läs hela pressmeddelandet här.

"MedCap AB (publ) ("MedCap") gör bedömningen att bolagets resultatet före skatt och avskrivningar, EBITDA, under det andra kvartalet räkenskapsåret 2016/2017 kommer att bli avsevärt lägre än under motsvarande kvartal 2015/2016 och uppgå till 5 - 7 MSEK jämfört med 18,3 MSEK föregående års andra kvartal."

Med anledning av detta har vi uppdaterat vår analys av bolaget, den kan läsas i sin helhet här. Nedan följer ett kort utdrag.

"Vi har reviderat ned vår omsättningsprognos för Q2 2016/2017 med 7% och prognosen för EBITDA har justerats ned med 69%. Efter våra prognosändringar ser vi en överhängande risk för att EPS under Q2 blir negativt. För helåret 2016/2017 har EBITDA-prognosen reviderats ned 19% jämfört med vår tidigare prognos. För 2017/2018 har vi gjort små prognosändringar."


 Analys Intervju Teknisk Analys

Förra veckan publicerade Avensia sin Q3 rapport och i måndags kom vi med en uppdaterad analys av bolaget, hela analysen kan läsas här.

"Omsättningen uppgick till 27,8 MSEK (20,5) motsvarande en tillväxt om 35% jämfört med samma period ifjol. Vår prognos var 25,7 MSEK. EBIT blev 3,5 MSEK (1,2) motsvarande en rörelsemarginal om 12,7% (5,7), överstigande de 10,3% vi väntades oss."

Vi passade även på att interjua VD Robin Gustafsson som bl.a sammanfattar det tredje kvartalet och svarar på frågor om det internationella avtalen som har tecknats avseende Storefront.


Inbjudan till Remium Kapitalmarknadsdag

Tisdag 22 november 2016 
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 

Stockholm

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från sex mycket intressanta bolag i olika sektorer som presenterar sin verksamhet och vision. Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Kapitalmarknadsdagen är kostnadsfri.

Anmälan görs via länken nedan senast den 15 november.

PROGRAM

09.00 - 10.00   Probi  - Peter Nählstedt, VD

09.45 - 10.30   Lammhults Design Group  - Fredrik Asplund, VD

11.00 - 12.00   Midsona  - Peter Åsberg, VD

12:00 - 13:00  Lunch

13.00 - 14.00   Swedencare  - Håkan Lagerberg, VD

14.00 - 15.00   BioGaia  - Axel Sjöblad, VD

15.00 - 16.00   Pricer  - Charles Jackson, tf VD


Läs hela inbjudan här.


 Analys Intervju Teknisk Analys

I måndags publicerade vi en uppdaterad analys av bolaget, den går att läsa här.

"Omsättningen i Q3 uppgick till 97 MSEK (108), en nedgång om 10% Y/Y. EBITA justerat för kostnader för listbyte kom in på 6,9 MSEK (6,6), innebärande en justerad EBITA-marginal om 7,1% (6,1). Vi hade förväntat oss en försäljningstillväxt om 1,6% (-2% organiskt och +3,8% förvärvad) samt en EBITA-marginal om 7,8%. Försäljningsavvikelsen härleds till en sämre utveckling i de nordiska länderna med undantag för Sverige. Låg investeringsvilja inom norska offshore-sektorn fortsätter att tynga vilket gav avtryck i affärsområdet Materialteknik med en försäljningsnedgång om 18% Y/Y."

Vi har även interjuat VD Bo Söderqvist som summerar det tredje kvartalet och svarar på frågor om vad som driver bolagets bruttomarginal mm.


 Analys Intervju Teknisk Analys

BioGaia släppte sin Q3 rapport i tisdags, hela rapporten kan läsas här.

"Tredje kvartalets omsättning drevs av en mycket stark försäljning i Asien och Europa, där lanseringen av EasyDropper fortsätter. De första nio månadernas nettoomsättning uppgick till 395,9 miljoner kronor och det är mycket glädjande att vi nu passerat 2015 års nivå, trots förra årets kraftiga lageruppbyggnad i Brasilien. Lovande är också utvecklingen inom affärsområdet Vuxenhälsa som visat tillväxt två kvartal i rad. Jag vill också nämna att den kliniska studie om minskad tandköttsinflammation hos gravida, som vi redan rapporterat om, tagits mycket väl emot av våra partners samt att det är mycket tillfredsställande att vi tecknat försäljningsavtal i Väst- och Östafrika, säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB."

Vi interjuade VD Axel Sjöblad igår, där han sammanfattar det tredje kvartalet.


 Analys Intervju Teknisk Analys

Vår analytiker har kommit med en ny analys av Micro Systemation efter förra veckans Q3 rapport. Läs analysen här.

"Efter tre kvartal med låg eller negativ tillväxt levererade MSAB ett tredje kvartal där intäkterna i lokala valutor ökade med 22% jämfört med motsvarande period ifjol. Detta var MSABs bästa tredje kvartal någonsin. Omsättningen uppgick till 71,6 MSEK (59,6) vilket översteg vår prognos om 61,4 MSEK. Det var framförallt i det för kvartalet viktiga Nordamerika och då främst bland federala myndigheter i USA som tillväxten var stark. Regionen växte med uppskattningsvis knappt 40% jämfört med samma period ifjol. Federala myndigheter i USA köper i regel en hög andel Field Version vilket medförde en lägre bruttomarginal än de 90% vi väntat oss. Under kvartalet uppgick denna till 87% (87)."


Vi påbörjade i veckan bevakning av bolaget Catena, ett expansivt fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden. Bolaget har en lång historik i olika skepnader, men dagens Catena tog sin form 2013 när merparten av Brinovas fastighetsportfölj köptes via ett omvänt förvärv. 2015 avyttrade Catena en stor utvecklingsfastighet i Solna och för likviden förvärvades fastighetsbolaget Tribona som konsoliderades i början av 2016. Efter förvärvet av Tribona blev Catena det största fastighetsbolaget inom logistik i Sverige med en portfölj uppgående till cirka 1 450 000 kvm samt byggrätter om 800 000 kvm. Bland annat medförde förvärvet att Catenas position inom livsmedel stärktes.

För att läsa mer om bolget, klicka in här.


 Analys Intervju Teknisk Analys

ework rapporterde i slutet av förra veckan för Q3 och vi har i slutet av denna vecka givit ut en uppdaterad analys av bolaget.

"Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 1 646 MSEK (1 316), motsvarande en ökning om 25% jämfört med föregående år. Särskilt intressant att notera är att tillväxten inom området teknikkonsulter varit högre än genomsnittet för koncernen. Orderingången uppgick till 1 864 MSEK (1 453), vilket var en Rökning om 28% Y/Y. Antalet konsulter på uppdrag fortsatte stiga och uppgick som mest till 6 640 där både övertagsaffärer och konsulter på nya uppdrag låg bakom ökningen. Även under Q3 visade samtliga geografiska segment god tillväxt, och enligt enkäten Eworkbarometern i september ser utsikterna för en fortsatt stark marknad alltjämt lovande ut."

För helåret 2016 estimerar vi en nettoomsättning om 7340 MSEK med en EBIT på 91 MSEK (8180 MSEK resp. 109 MSEK för 2017E samt 8928 MSEK och 124 MSEK för 2018E).

Hela analysen kan ni läsa här.


Rapportkalender v.44

 


 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys på pundet i sin artikelserie Peter kommenterar: Vinster Q3 - Bättre än prognos, men...


 

Kommande investerarpresentationer

Swedol, 1/11, kl. 12.00 FULLT

Stendörren 1/11, kl. 14.30

Bredband2, 3/11, kl. 12.00 FULLT

QuickCool, 8/11 kl. 12.00

ProfilGruppen, 9/11 12.00

Railcare, 10/11 12.00

Electra Gruppen, 11/11 12.00Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com