UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Teknisk analys OMXS30 - Etablering över årsmedelvärdet

16:28 / 10 oktober 2016 Article

Introduce.se försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara.

Sedan ”brexit-omröstningen” i slutet av juni har det svenska storbolagsindexet OMXS30 stigit med drygt 17% och nu har indexet etablerat sig över årsmedelvärdet (MA12 i månadsupplösning). Detta är ett vanligt förekommande trendfilter, dvs man kollar om kursen befinner sig över eller under MA12 på månadsbasis.

I augusti stängde OMXS30 över årsmedelvärdet vilket är en indikation på att trenden nu är uppåt. Historiskt sett har detta, de senaste 20 åren lett till följande kursutveckling (genomsnittlig utveckling).

3 månaders sikt                          +7,4%
6 månaders sikt                          +14,9%
12 månaders sikt                        +22,9%
24 månaders sikt                        +38,5%

Observera att det bara inträffat sju gånger under mätperioden.
Historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.