UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Snabbväxande hälsovårdsbolag på Introduce

16:00 / 3 oktober 2016 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium. Denna gång har vi screenat fram hälsovårdsbolag med EPS-tillväxt över 15 % på Introduce (2017E). Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

Nedan finner du ytterligare information om de tre främsta bolagen.


 

Midsona - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Våra analytiker publicerade en analys på Midsona tidigare i somras. Nettoomsättningen överträffade vår prognos med 5 %, dock blev utfallet för EBIT 11 % lägre än vi hade räknat med. Efter rapportperiodens utgång förvärvade Midsona Internatural AB med varumärken som Kung Markatta och Helios. Midsona stärker därmed sin positionering inom ekologiska produkter och blir marknadsledande i Norden inom ekologiska kolonialprodukter. Aktien handlas just nu till P/E x14,2 på prognosen för 2017.


 

MedCap - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Senaste rapporten visade en bra tillväxt, särskilt inom segmentet Unimedic där vi såg en försäljningstillväxt om 30 % Y/Y. Inom Unimedic utmärkte sig Specialty Pharma som visade en tillväxt om 63% Y/Y drivet av ökad försäljning av både licensläkemedel och registrerade produkter. Periodens resultat tyngdes av en oväntad lagernedskrivning inom Pharma Trading motsvarande 3,8 MSEK, vilket berodde på att Läkemedelsverket förtydligat tillämpningen av rådande regelverk för export av läkemedel från Sverige.Medica Nord - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Medica Nord visade i senaste rapporten att tillväxten är god med en försäljningstillväxt om 42% Y/Y. Det nyligen förvärvade bolaget Natumin Pharma konsoliderades innan sommaren vilket bidrog till den starka tillväxten. I och med förvärvet av Natumin Pharma köpte Medica Nord också bolagets produktionsanläggning. I senaste rapporten framgick det att bolaget avser att flytta delar av produktionen till den nytillkomna anläggningen. En lyckad sådan manöver torde öppna upp för goda möjligheter till förbättrade marginaler anser våra analytiker.