UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag med hög direktavkastning 2016e

11:49 / 12 oktober 2016 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium. Denna gång har vi screenat fram bolag med en hög förväntad direktavkastning på prognosen för 2016. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.


 Nedan skriver vi om de tre främsta bolagen i denna screening.


Capacent - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Vi har inlett bevakning av Capacent från och med denna vecka och publicerade en inledande analys på bolaget. Capacent har två finansiella mål; att växa snabbare än marknaden, dvs mer än 5% per år, samt nå EBITDA-marginal om cirka 10%. Bolaget har dessutom en uttalad ambition om att fördubbla omsättningen till omkring 300 MSEK år 2020 med hjälp av förvärv, vilket implicit innebär en årlig tillväxt om 14% per år under perioden 2016-2020. Capacent har en generös utdelningspolicy där i princip hela årets resultat delas ut. Enligt våra prognoser beräknas direktavkastningen uppgå till 8-10% de närmaste åren.

Ladda ner hela analysen (PDF) . Aktien handlas just nu till P/E x10,4 på prognosen för 2017. Bolaget släpper sin Q3-rapport den 11 november.


 

2E GroupAnalys - Intervju - Teknisk Analys

Vi släppte en analysuppdatering i augusti angående bolagets Q2-rapport, som visade en sekventiell tillväxtförbättring om 1 % relativt inledningen av 2016.  I det säsongsmässigt svaga Q2 uppgick EBIT till -14,6 MSEK (-9,1). Rörelseresultatet belastades av omstruktureringskostnader om 1,1 MSEK.
Ledningen upprepar i Q2-rapporten att H1 2016 inte innebär ett trendbrott avseende den långsiktiga intjäningsförmågan, vilket våra estimat reflekterar för 2017. Enligt bolaget har åtgärder vidtagits i form av bland annat ett intensifierat säljarbete och effektiviseringar väntas ge årliga kostnadsbesparingar om 10 MSEK. Vi har mot bakgrund av Q2-rapporten inte gjort några större estimatförändringar för prognosperioden. Läs senaste analysen här. Bolaget släpper sin Q3-rapport den 27 oktober.


Eolus VindAnalys - Intervju - Teknisk Analys

I bolagets brutna räkenskapsår 2015/16 rapporterade Eolus sin delårsrapport för Q3 i början av juli, som visade på en nettoomsättning om 158 MSEK (346), vilket överträffade vår analytikers prognos om 150 MSEK i den analys som gavs ut för perioden. Rörelseresultatet kom dock in lägre än vårt estimat och uppgick till -12 MSEK (38). Vi har inte gjort några större estimatrevideringar mot bakgrund av Q3-rapporten. I övrigt innehöll den politiska energiuppgörelse som ägde rum i juni månad bland annat en målsättning om 100% förnybar energiförsörjning år 2040 samt en utökning och förlängning av elcertifikatsystemet – vilket allt annat lika torde ge stöd åt efterfrågan av Eolus tjänster. Vi estimerar en EV/EBIT om 3,1x för räkenskapsåret 2017/18. Bolaget släpper sin bokslutskommuniké den 25 oktober.