UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Christian Berner & Proact

16:22 / 18 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Christian Berner Tech Trade
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 109,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,3%.


Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 602,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -2,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.