UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Micro Systemation, Midsona & Studsvik

14:39 / 20 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 61,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 24,0%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 535,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 46% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 37,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,0%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 201,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -7,2% jämfört med samma period föregående år. Notera att det avyttrade affärsområdet avfallshantering är med i jämförelseperioden. Rörelseresultatet exklusive reavinst om cirka 115 MSEK förväntas uppgå till 13,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,9%

Rapporten beräknas publiceras kl. 13.30.